Milan Rastislav Štefánik v Martine (O velikánovi mladým)

1465

V prieskumoch týkajúcich sa slovenských dejín patrí Milan Rastislav Štefánik medzi najvýznamnejšie osobnosti našej histórie. Závratná kariéra, romantická životná cesta a v neposlednom rade aj tragická smrť tohto intelektuála, vedca, politika, diplomata a
vojenského letca podnietili vznik mnohých legiend a mýtov, ktoré ho vyniesli do panteónu nesmrteľných Slovákov. Ambíciou Literárnom múzea SNK v Martine je sprostredkovať nové informácie a vedomosti o živote a diele významného činiteľa československého národnooslobodzovacieho boja, priblížiť jeho vedeckú, vojenskú a politickú kariéru, ale aj
jeho “druhý život”, formou vyučovacích hodín určených pre žiakov základných a stredných škôl. Tak to bude aj v Audiovizuálnej sále LM SNK v dňoch 11. a 25. apríla 2019 o 10. hod. vo vzdelávacích cykloch s názvom Bol som dlho preč – Milan Rastislav Štefánik.

Foto: Archív LM SNK