Milan Zelinka: Odkaz

895

Neposielaj ma do konopí,
politik, občan vážený,
v húštine zmiznú moje stopy,
nevrátim sa ti v jeseni.

Ktože ťa potom znovu zvolí?
Ktože ti dá svoj verný hlas?
Nauč sa: ľudia nie sú voly
a každý človek nie je plaz.

Z tej našej smutnej komédie
nenaplnia sa korytá.
Nauč sa: v ľuďoch duša žije,
aj keď sa na nič nepýta.

 


Bibliografický odkaz:
Milan Zelinka: Odkaz. In: Literárny týždenník, č. 15 – 16, ročník: XXXI, vyšlo 25. 4. 2018, Index 49246, ISSN 0862-5999, E. č. MK SR: EV 3136/09, s. 10.