Ministerka kultúry ocenila dvanásť profesionálnych umelcov

664

Ako informuje agentúra SITA, dvanástich profesionálnych umelcov v siedmich kategóriách v pondelok 20. 5. ocenila ministerka kultúry Ľubica Laššáková. Ceny ministerky kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia sa udeľujú jednotlivcom alebo kolektívom ako prejav ohodnotenia výnimočných umeleckých, tvorivých a interpretačných počinov za predchádzajúci kalendárny rok alebo za dlhodobý alebo celoživotný prínos v jednotlivých oblastiach umenia. Informovala o tom hovorkyňa rezortu Barbora Palovičová. Ceny sa odovzdávajú v siedmich kategóriách, pričom v zmysle štatútu podujatia môže ministerka udeliť maximálne 12 ocenení.

Cenu za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby získala poetka Mila Haugová. Ocenenie si prevzala za dlhoročnú osobitú básnickú tvorbu a za významnú prekladateľskú činnosť. Cenu za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca si z rúk ministerky prevzala operná speváčka Ľubica Vargicová. Získala ju za stvárnenie postavy Donny Anny v opere W. A. Mozarta Don Giovanni na scéne Opery SND s prihliadnutím na doterajšie výnimočné umelecké výsledky. Túto cenu získal aj herec Ján Kožuch za osobité herecké majstrovstvo počas celoživotného umeleckého pôsobenia v divadlách v Slovenskej republike, najmä na javisku Slovenského komorného divadla v Martine a jeho mimoriadny prínos v oblasti divadelného, filmového, televízneho a rozhlasového herectva a dabingu.

Laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti hudby sa stal zbormajster Ladislav Holásek za mimoriadny celoživotný prínos v oblasti zborového umenia. Fotograf Drahotín Šulla získal cenu za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry. Ministerka tak ocenila jeho mimoriadny prínos k rozvoju fotografie na Slovensku, ako aj jeho celoživotné dielo – vyše polstoročnú fotografickú tvorbu, bohatú nielen tematicky a žánrovo, ale aj spôsobmi spracovania a originálnymi experimentálnymi prístupmi s výrazne humanistickým akcentom.

Cenu za výnimočný prínos v oblasti audiovízie si odniesol kameraman Jozef Šimončič za dlhoročný osobnostný tvorivý vklad v oblasti slovenskej filmovej a televíznej tvorby s prihliadnutím na výrazný prínos jeho pedagogickej činnosti. Vďaka jeho originálnemu kameramanskému videniu a profesionalite je množstvo diel, ktoré spoluvytváral, v zlatom fonde slovenského audiovizuálneho dedičstva.

Laureátmi ceny za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia sa stali kostymérka a scénická návrhárka Helena Bezáková, režisérka Daniela Ilavská, libretistka a dramaturgička Jela Krčméry-Vrteľová a režisér a scenárista Rudolf Urc. Cenu za podporu umenia, prezentáciu umenia a propagáciu umenia si z rúk ministerky prevzali muzikologička, kritička a diplomatka Viera Polakovičová a riaditeľ Štátnej filharmónie Košice (ŠFK) Július Klein.

Ocenenie sa udeľuje každoročne od roku 1999. Návrh na udelenie ceny predkladajú ministerke odborné a umelecké inštitúcie, profesijné občianske združenia či iné neziskové a verejnoprospešné organizácie s pôsobnosťou v danej oblasti, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy, útvary ministerstva, ako aj poradné orgány ministerky. Autorom artefaktu Ceny ministerky kultúry v oblastiach profesionálneho umenia je sklársky výtvarník Palo Macho.

Foto: MK SR