Ministerka kultúry požiadala o financie na podporu divadiel

559

Ako nás informoval Pavol Čorba s kancelárie MK SR, ministerka kultúry Ľubica Laššáková požiadala Fond na podporu umenia o vyčlenenie štyroch miliónov eur na podporu profesionálnych i ochotníckych divadiel. Budúci rok totiž na návrh ministerstva kultúry vyhlásila vláda za Rok slovenského divadla.

„Po podpore folklóru ako neoddeliteľnej súčasti tradičnej regionálnej kultúry nastal čas aj na mimoriadnu podporu slovenských divadiel. Obzvlášť ma teší, že o podporu sa môžu uchádzať aj ochotnícke divadelné súbory, ktoré do svojich predstavení vkladajú neuveriteľnú mieru spontánnosti a vnútornej radosti,“ uviedla Ľubica Laššáková.

Ministerstvo kultúry je podľa zákona o Fonde na podporu umenia oprávnené určiť, že 20 percent z finančného príspevku do fondu bude prednostne použitých na podporu priorít určených ministerstvom. Ministerka využila túto možnosť práve na podporu divadelnej činnosti.

„Divadlo je najintegrujúcejší druh umenia, ktorý sa spája aj s hudbou, tancom, spevom, literatúrou či výtvarným umením. Profesionálne divadlá sa po predložení kvalitných projektov budú môcť pustiť aj do finančne náročnejších projektov. Ochotnícke divadelné súbory zasa neraz predstavujú základ kultúrneho života svojej obce a každá podpora im umožňuje prinášať viac umenia pre svoje komunity,“ dodala ministerka.

Slovenské divadelníctvo si budúci rok pripomína viacero významných výročí. Už 1. marca oslávime 100. výročie založenia Slovenského národného divadla a s ním aj storočnicu profesionálneho divadla na Slovensku. Zároveň si pripomíname 190. výročie vzniku ochotníckeho divadla na Slovensku, ktoré sa započalo 22. augusta 1830 v Liptovskom Mikuláši. Okrúhle 100. výročie sa dotýka aj narodenia viacerých významných divadelných osobnosti, akými boli napríklad dramatik Peter Karvaš, scénograf Ladislav Vychodil, herci Viliam Záborský a Ctibor Filčík či zakladateľka slovenskej baletnej pedagogiky Eva Jaczová.

Fond na podporu umenia na svojom webovom sídle (www.fpu.sk) už zverejnil štruktúru podpornej činnosti na rok 2020, aj prvé nové výzvy na predkladanie žiadostí o finančnú podporu projektov neštátnych subjektov.