Ministerské COVID dotácie pre fyzické osoby v kultúre a kreatívnom priemysle

436

Ako uvádza Ministerstvo kultúry SR na svojej webovej stránke, po marcovej COVID pomoci pre neziskové subjekty pôsobiace v kultúre a kultúrno-kreatívnom priemysle otvára možnosť čerpať z balíka pandemickej finančnej pomoci pre ďalšiu skupinu. Tentokrát rezort pripravil pravidlá COVIDových dotácií pre fyzické osoby – profesionálky a profesionálov pôsobiacich v kultúre a kreatívnom priemysle.

Výzva a možnosť predkladať žiadosti bude oficiálne dostupná v pondelok 3. mája 2021 v popoludňajších hodinách a posledný deň predkladania žiadostí je 30. jún 2021 (vrátane).

Ministerka kultúry N. Milanová uvádza, že sa podarilo vyrokovať ďalšie extra peniaze, ktoré budú určené pre novú výzvu. Tentokrát pomôže profesionálkam a profesionálom pôsobiacim v kultúre, ktorí dostanú po splnení jednoduchých podmienok pomoc vo výške 4 000 alebo 6000 eur.

Oprávnenými žiadateľmi a žiadateľkami sú fyzické osoby (profesionálni umelci a umelkyne alebo iní profesionáli a iné profesionálky pôsobiace v kultúre) vykonávajúce dlhodobo činnosť v sektore kultúry a kultúrno-kreatívneho priemyslu, ktoré majú medziročný pokles príjmov minimálne o 30 %. K dátumu podania žiadosti o dotáciu musí byť žiadateľ/žiadateľka zapísaný/zapísaná v evidencii Fondu na podporu umenia a mať podané daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu B za rok 2019 a rok 2020.

Dosiahnutý príjem žiadateľov a žiadateliek za rok 2019 musí byť minimálne vo výške 4000 eur. Maximálny príjem za rok 2020 nemôže byť viac ako 20 394 eur v prípade fyzických osôb uplatňujúcich si paušálne výdavky a 13 596 eur v prípade fyzických osôb uplatňujúcich si preukázateľné daňové výdavky.

Splnenie podmienok získania dotácie si žiadateľ alebo žiadateľka overí samostatne vyplnením svojich individuálnych finančných ukazovateľov do formuláru dotačnej kalkulačky podľa typu uplatňovaných výdavkov. Nakoľko ide o verejné zdroje, ministerstvo kultúry zohľadňuje princíp zásluhovosti – kto do systému sociálneho poistenia v roku 2020 napriek pandémii platil sociálne odvody v určenej výške, má nárok na vyššiu dotáciu. V prípade, ak žiadateľ alebo žiadateľka za kalendárny rok 2020 nezaplatil či nezaplatila sociálne odvody minimálne vo výške 6-násobku minimálnych odvodov za rok 2020, t. j. 1 007,36 €, výška dotácie je 4 000,-€. Ak žiadateľ alebo žiadateľka za kalendárny rok 2020 preukázateľne zaplatil alebo zaplatila sociálne odvody minimálne vo výške 1 007,36 €, výška dotácie je 6 000,-€.

Vzhľadom na cieľ ministerstva podporiť profesionálov a profesionálky dlhodobo pôsobiacich v kultúre a kultúrno-kreatívnom priemysle je jednou z podmienok na podanie žiadosti o dotáciu zápis žiadateľov a žiadateliek do evidencie profesionálnych umelcov alebo evidencie iných profesionálov v kultúre.

Obe evidencie v súčasnosti na základe zákona vedie Fond na podporu umenia a administratívny proces zápisu žiadateľa alebo žiadateľky do evidencie prebieha cez FPU registračný systém.

Fyzické osoby pôsobiace v kultúre a kultúrno-kreatívnom priemysle sa môžu do evidencie zapísať podľa postupu na webstránke FPU: https://www.fpu.sk/sk/ziadost-o-zapis-do-evidencie-profesionalnych-umelcov-a-inych-profesionalov-v-kulture/ Evidencia profesionálnych umelcov a evidencia iných profesionálov v kultúre je verejne prístupná, svoj zápis si môžu následne skontrolovať TU: https://podpora.fpu.sk/evidencia

Výzvu ku COVID dotáciám pre profesionálov a profesionálky pôsobiacich v kultúre a kultúrno-kreatívnom priemysle pripravil Korona tím ministerstva kultúry. Súčasťou konzultačného tímu boli zástupcovia technických profesionálov, zástupkyňa Klubu nezávislých divadiel, členovia Hudobnej únie Slovenska a Iniciatívy Stojíme pri kultúre.

Všetky potrebné informácie k výzve zverejnilo ministerstvo kultúry na svojej webstránke. Žiadatelia a žiadateľky môžu kontaktovať ministerstvo v prípade otázok a nejasností prostredníctvom e-mailovej adresy profesionali@culture.gov.sk.