Ministerské poradenské centrum pre učiteľov a rodičov

579

Ministerstvo školstva spustilo poradenské call centrum, na ktoré sa môžu obrátiť učitelia a rodičia s otázkami k aktuálnej mimoriadnej situácii. Ako agentúru SITA informoval tlačový odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), počet liniek je obmedzený a môže sa tak stať, že pri veľkom nápore sa občania nebudú môcť dovolať. Odborníkom však môžu napísať aj mail.

Ministerstvo podotýka, že call centrum bude môcť vybaviť v priemere 50 až 70 hovorov za hodinu. Priblížilo, že momentálne disponuje piatimi pracovníkmi, ktorí dnes ukončili školenie, aby vedeli adekvátne reagovať na otázky učiteľov aj verejnosti. Otázky, na ktoré nebudú vedieť odpovedať, zosumarizujú a posunú kompetentným zamestnancom rezortu školstva. Počet poradenských liniek je obmedzený, a tak sa môže stať, že pri veľkom nápore sa občania nebudú môcť hneď dovolať. Rezort školstva preto odporúča kontaktovať jeho zamestnancov prostredníctvom emailu, na ktorý im bude doručená odpoveď.

„Chcem, aby rezort školstva bol inštitúciou, ktorá bude nápomocná rodičom, žiakom aj ľuďom pôsobiacim v školstve. Sme tu preto, aby sme vytvorili oporný systém pre školy, rodičov aj žiakov a v tejto výnimočnej situácii to považujem za obzvlášť dôležité,“ priblížil minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Odborníkom môžu záujemcovia telefonicky kontaktovať od 8. do 16. hodiny na bezplatné číslo 0800 138 033 alebo napísať im na e-mailovú adresu helpdesk@iedu.sk.

Poradenský servis pre materské, základné a stredné školy dnes spustil aj Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ). Školy sa na neho môžu obrátiť so svojimi otázkami z oblasti štátnych vzdelávacích programov a vzdelávacích štandardov prostredníctvom e-mailu spu@statpedu.sk alebo priamo na konkrétnych odborníkov podľa zamerania od oblasti slovenského jazyka a literatúry, cez oblasť matematiky, predprimárneho vzdelávania po oblasť problematiky učebníc.

Od stredy 25. marca funguje tiež portál Učíme na diaľku, ktorý má pomôcť učiteľom, rodičom a žiakom zvládať dištančné vzdelávanie. Na tvorbe stránky sa okrem ministerstva podieľali aj Slovenská komora učiteľov (SKU), Centrum inkluzívneho vzdelávania, To dá rozum, Komenského inštitút či iniciatíva Deti nepočkajú spolu so zástupcami Inštitútu vzdelávacej politiky.