Ministerstvo kultúry SR spustilo novú dotačnú schému

1064

Ministerstvo kultúry SR spúšťa novú dotačnú schému. V rámci prvej výzvy môžu technické a podporné profesie v kultúrnom a kreatívnom priemysle za mesiace marec až september získať podporu vo výške 540 eur za mesiac, celkovo teda 3780 eur. Príjem žiadateľa v mesiaci, za ktorý žiada podporu, by nemal presiahnuť 540 eur. Ministerka kultúry Natália Milanová o tom informovala na piatkovej tlačovej konferencii. “Výzva bude určená všetkým pracovníkom a pracovníčkam v kultúrno-kreatívnom priemysle, ktorí nemohli žiadať o inú formu pomoci, týmto ľuďom bude vyplatená jednorazová podpora v maximálnej výške 3780 eur za obdobie od marca do septembra,” priblížila Milanová. Cieľom je zmierniť dosahy pandémie na podporné a technické profesie. Žiadosti môžu podávať pracovníci, ktorí pôsobia v kultúre ako samostatne zárobkovo činné osoby a slobodné povolania. FPU vedie na základe prijatej novely dva nové verejné zoznamy, a to evidenciu profesionálnych umelcov a evidenciu iných profesionálov v kultúre. Ako upozornil riaditeľ FPU Jozef Kovalčik, do 31. januára budúceho roka je zápis do oboch evidencií bezplatný. V prípade nejasností sú k dispozícii informačné telefonické linky.Prvým krokom pri požiadaní o dotáciu je vyplnenie formulára evidencie iných profesionálov v kultúre Fondu na podporu umenia. Ďalej sa treba zaregistrovať v dotačnom systéme ministerstva kultúry a vyplniť elektronickú žiadosť. Vyplnenú žiadosť si treba vygenerovať a vytlačiť zo systému a dokumenty doručiť ministerstvu. O akceptácii žiadosti bude MK SR informovať mailom. Zmluvu o poskytnutí dotácie zverejnia v centrálnom registri zmlúv a potom financie vyplatia na účet. Podľa ministerky by mali byť vyplatené ešte v decembri. Záujemcovia o dotáciu nájdu všetky potrebné informácie na webovom sídle ministerstva kultúry. Zriadená je aj telefónna linka (+421 2 32 184 357) a emailová adresa (ds.podpora@culture.gov.sk), kde sa môžu obrátiť s otázkami.

Ministerstvo môže po prvý raz udeľovať dotácie na pomoc v mimoriadnych situáciách, ako je aj pandémia nového koronavírusu, vďaka nedávno prijatému zákonu o dotáciách a tiež tzv. antiCOVID-ovej novele 2.

Pripomíname, že už pred časom štátny tajomník ministerstva Radoslav Kutaš uviedol vo svojom vystúpení na virtuálnom stretnutí ministrov kultúry členských krajín UNESCO, že komplexný zber dát o hospodárskych dopadoch na kultúru má pre hľadanie riešení problémov spôsobených koronakrízou veľký význam. Diskusia mobilizovala aktérov kultúry na riešenie problémov spôsobených ochorením Covid-19. Urobiť tak chcú výmenou skúseností o riešeniach na zmiernenie dopadov krízy na všetky oblasti kultúry a kreatívne odvetvia.

Kutaš informoval o konkrétnych opatreniach, ktoré prijala Vláda SR na pomoc kultúrnemu a kreatívnemu priemyslu. Akcentoval predovšetkým pomoc umelcom, autorom a kultúrnym organizáciám prostredníctvom priamej finančnej pomoci zameranej na stimulovanie tvorby a distribúcie kultúrneho obsahu, pričom potvrdil pripravenosť Slovenska podieľať sa na obnovení kultúrnych aktivít po skončení krízy. Za mimoriadne dôležitý pri hľadaní riešení označil komplexný zber dát o hospodárskych dopadoch, keďže sektor kultúry sa vyznačuje širokým spektrom aktérov so špecifickými potrebami. „Práve oni musia byť zahrnutí do otvoreného dialógu, aby sme spoločne prijali opatrenia pre ich hospodársku záchranu a následné oživenie,“ zdôraznil štátny tajomník rezortu kultúry.

Na diskusii sa zúčastnilo 132 členských krajín UNESCO, vrátane 23 členských štátov Európskej únie. Generálna riaditeľka UNESCO Audrey Azoulay vyzvala k solidarite a spolupráci v tejto neľahkej situácii. Pripomenula, že v kultúre sú ohrozené milióny pracovných miest a kríza má potenciál prehĺbiť priepastné rozdiely medzi krajinami v prístupe k digitálnym médiám. Dodala, že obnovenie ekonomiky po kríze sa nezaobíde bez účasti kultúrneho sektora a vyzdvihla dôležitú úlohu nových technológií pri distribúcii kultúrneho programu v období šírenia vírusu. Generálna riaditeľka zároveň vyjadrila podporu účastníkom stretnutia pri aktívnom zapájaní sa do hľadania spoločných riešení na zmiernenie dopadov na kultúru a na revitalizáciu tvorby a distribúcie kultúrneho obsahu.