Mladý umelec v Pálffyho paláci

961

Spoločnosť Artem pozýva na výstavu obrazov Michala Jakabčica ml. s názvom príznačným a lákavým práve pre toto ročné obdobie Jarný úsvit. Vernisáž sa uskutočnila v utorok 9. apríla 2019 o 18. hodine v priestoroch Pálffyho paláca v Bratislave na Zámockej ulici. Kurátorom výstavy je PhDr. Ľuboslav Moza, PhD., člen Európskej akadémie vied a umení, ktorý ako pozvanie na výstavu uviedol aj toto: “Obrazy mladého autora sú také zaujímavé, že som sa rozhodol ich vystaviť.” Stručné a provokujúco tajomné. Iba dodávame, že v kultúrnom programe vystúpia Matúš Jakabčic a Ľuboš Šrámek. Výstava potrvá do 30. apríla 2019 a otvorená je denne okrem pondelka od 14. do 18. hodiny.