Modlitba dreva

629

SNM – Múzeum rusínskej kultúry v Prešove pripravili výstavu Modlitba dreva, ktorej otvorenie sa uskutočnilo vo štvrtok 6. februára 2020 v budove múzea.

Na výstave sú prezentované fotografie Ing. Milana Malasta, narodeného v roku 1965 v Starej Ľubovni, kde žije a pôsobí aj v súčasnosti, zachytávajúce sakrálne drevené stavby – gréckokatolícke a pravoslávne chrámy, ktoré mapujú prostredie, kde žili a žijú Rusíni na Slovensku. Chrámy na územní Slovenska potvrdzujú svoju výnimočnosť aj tým, že sú zaradené medzi NKP (Národné kultúrne pamiatky) a niektoré sú súčasťou pamiatok UNESCO. Výstava prezentuje fotografie z rôznych lokalít severovýchodného Slovenska, zachytávajúce niektoré sakrálne drevené stavby.  

Autor sa fotografiou sa vážnejšie zaoberá od roku 1984 a fotografovanie mu otvára nový životný priestor, je mu relaxom, hrou a prirodzeným spôsobom nazerania na svet. Je prostriedkom vizuálnej komunikácie, vzťahom k tradíciám, ku koreňom kultúry, k dedičstvu otcov a prameňom viery. Ing. Milan Malast je od roku 2016 nositeľom fotografického titulu AFIAP.

Výstava v SNM – Múzeu rusínskej kultúry v Prešove potrvá do 6. mája 2020.

Ilustračné foto: SNM