Môj (O)osud

1247

Edina Borovská

Kde je moje miesto? Kam patrím? Otázky, ktoré si človek neraz kladie. Vysloviť ich je jednoduché, no zodpovedať na ne už menej. Ondrej Lesňák, mladý Bratislavčan, vydal pútavú publikáciu, ktorá tematizuje Čínu a zároveň otvára dvere do jeho myšlienok a opisuje zážitky spojené s pobytmi v nej. Dej prináša vtipné, ale aj silné okamihy, ktoré sú elegantne previazané nečakanými zvratmi. Na prvý pohľad sa čitateľ môže mylne domnievať, že Čínsky sen je obyčajné fádne písomné zhrnutie posledných 13 rokov prežitých v zahraničí. Zdanie však niekedy klame…

Lesňákovej knihe jednoznačne treba pripísať atribút rozsiahla. Na vyše sedemsto stranách ponúka 56 na seba nadväzujúcich kapitol. Napriek tomu sa číta s ľahkosťou a s veľkým záujmom, keďže jej jazyk je prostý, živý a dynamický, vrátane nekonvenčných zvratov či invenčne vymyslených mien (Žralok, Vajce, Šialenec, Milan, Marián, Temešvár, Placka).
V úvodnej kapitole autor charakterizuje sám seba ako všedného študenta s priemernými školskými výsledkami. No aj menej pozorný čitateľ rýchlo zistí, že až taký obyčajný nie je. Závideniahodnej pamäti, ktorá sa neraz prejavila vo finančných výhrach v rozličných vedomostných kvízoch, úžasnej znalosti značného počtu cudzích jazykov, či vynikajúcemu všeobecnému prehľadu o udalostiach tak zahraničných, ako aj domácich nepripisuje veľkú dôležitosť. Už tento fakt vzbudzuje záujem vniknúť hlbšie do deja knihy, a tým aj do mysle autora.

V centre publikácie stojí Čína a autorov veľký záujem o život a prácu v tejto odľahlej krajine. S čínštinou sa dostal do kontaktu viac-menej náhodne, v roku 2001, keď sa v istej bratislavskej jazykovej škole zapísal na jazykový kurz. Mladý Lesňák ihneď pochopil, že krajina, ktorú spoznával, bude hrať v jeho živote kľúčovú rolu. Už na prvých stranách odhaľuje svoju emotívnu náklonnosť k nej: “Čína ma fascinovala, Z Číny som si vytvoril ideálny svet, kde môžem fungovať” (s. 14). Posledných 17 rokov sa nezmenilo na jeho nadšení a fascinácii vôbec nič. Táto skutočnosť pravdepodobne prekvapí čitateľa, pretože čím hlbšie prenikne do deja, tým častejšie ho Lesňák šokuje opismi ťažkostí a komplikácií, ktorým čelil v pracovnom, ale aj v súkromnom živote. Neustále odmietnutia od potenciálnych zamestnávateľov ho však neprivedú na Slovensko, k istote domova. On si žije svoj Čínsky sen. Nevzdáva sa. Bojuje. Verí, že dostane šancu v podobe dôstojnej práce. Pritom spozná záhadnú dievčinu, ktorá poriadne zamieša karty. Najneskôr v tom momente prizná aj skeptický čitateľ osudový charakter Číny pre mladého Bratislavčana. ,,Stretnutie po piatich rokoch s mojím Osudom“ (s. 197).

Lesňák iba hľadá vo svojom sne uplatnenie. Robí to pozoruhodným spôsobom, a síce sprostredkovaním myšlienky: nikdy sa nevzdávať. Nespočetné komplikácie neboli, a nie sú preňho dôvodom zavrhnúť krajinu, ktorá ho už od študentských čias tak veľmi fascinuje. V súčasnosti, v roku 2018, sa napriek všetkému vrátil do Čínskej ľudovej republiky. Tam sa predsa nachádza jeho (O)osud… Čínsky sen má informatívny charakter, pretože oboznámi čitateľa s rozličnými poznatkami o Číne, no zároveň pôsobí na emotívne prežívanie recipujúceho. Zanechá u neho silný dojem. Lesňák mu dovolí preniknúť do svojich myšlienok, túžob a emócií. Svoje rozprávanie podložil mnohými farebnými fotografiami, ktoré, tak ako aj jeho rozprávanie, vplývajú na city čitateľa. Odhaľujú nie vždy ľahké životné podmienky ľudí. Podmienky, ktorým bol sám autor vystavený. Pri pohľade na ne sa čitateľ môže zamýšľať nad dôvodmi dobrovoľného tolerovania podobných okolností, keď v skutočnosti nie je prinútený žiť v preskromných pomeroch. No aj tento fakt podčiarkuje silný charakter mladého autora.

Publikácia má dozaista potenciál zaujať širokú verejnosť, a nie len nadšených záujemcov o Čínu.

(Mgr. Edina Borovská, PhD., pôsobí na Katedre nemeckého a francúzskeho jazyka Univerzity Kolomna v Rusku.)

Ondrej Lesňák
ČÍNSKY SEN= ZHONGGUO MENG
Brno: Tribun EU, 2018, 1. vyd., 733 s., ISBN 978-80-263-1418-9

Zdroj: Edina Borovská: Môj (O)osud. In: Literárny týždenník, ročník XXII, č. 9 – 9 (13. 3. 2019), ISSN 0862-5999, s. 14.