Monografia grafika Milana Stana

1013

Po monografii Maľba vychádza Milanovi Stanovi Grafika. Umelec venuje publikáciu predovšetkým pamiatke svojho učiteľa Ernesta Zmetáka. Meno významného maliara z Generácie 1919 (12. januára sme si pripomenuli jeho storočnicu) sa spája s tvorivými začiatkami jeho mladšieho priateľa (ten 20. januára oslávi v plnej pracovnej kondícii sedemdesiatku). A k nim neodmysliteľne patrí práve „grafické univerzum“ nad dvoma piliermi: Človekom a Krajinou, ako konštatuje v úvode monografie Ľubomír Podušel. Autor k tomu dodáva, že práci najmä s drevorezbami sa aktívne venoval viac ako dve desaťročia. Spomínanie na toto obdobie má formu osobných vyznaní a zároveň môže poslúžiť ako inšpirácia i praktický návod k tejto tradičnej technike.

(aj)