Monografia o slovenskej insite v Srbsku

701

V priestoroch Národnej banky Slovenska sa konala prezentácia výnimočnej monografickej štúdie Gordany Blagojevićovej Slovenské insitné výtvarné umenie v Srbsku. Etnologicko-antropologická štúdia prejavov identít. Autorka sa prostredníctvom rozhovorov so 65 insitnými maliarmi a členmi ich rodín venovala analýze tvorby a výskumu fenoménu, ktorý je na zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Srbska. Do roku 2018 zomreli z týchto umelcov siedmi, preto autorka venuje monografiu práve ich pamiatke. Insitné výtvarné umenie je pre slovenskú národnostnú menšinu v Srbsku jednou z dominantných oblastí kultúry. Maliari zobrazujú reálny život osobitým videním a precítením. Nosnými motívmi sú výjavy z pracovného života i sviatočných chvíľ, zobrazujú roľnícku krajinu v jej ročných obdobiach, charakteristickú architektúru, pestrosť ľudových krojov. Na obálke knihy tento žáner reprezentuje olejomaľba Evy Husárikovej Dievča z Kovačice (detail červených líc znázorňuje zdravie, modlitebná knižka poctivosť i poslušnosť, množstvo jej sukní bohatstvo).

Monografiu uviedli do života (zľava): veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku Momčilo Babić, guvernér Národnej banky Slovenska Jozef Makúch, kurátor výstavy Pavel Babka a zakladateľ Memoriálneho strediska Janka Bulíka Pavol Baláž.

Foto: archív Národnej banky Slovenska

Zdroj: Katarína Koláriková: Monografia o slovenskej insite v Srbsku. In: Literárny týždenník, ročník XXII, č. 3 – 4 (16. 1. 2019), ISSN 0862-5999, s. 8.