Múzeum Martina Benku začína s rekonštrukciou

801

Slovenské národné múzeum – Múzeá v Martine začína s komplexnou rekonštrukciou svojej expozície – Múzea Martina Benku. Po viac ako 60 rokoch tak prejde objekt, v ktorom strávil maliar Martin Benka posledné roky života, rozsiahlou obnovou. Agentúru SITA o tom informovala Zuzana Vášáryová zo Slovenského národného múzea (SNM).

Dlhodobým problémom Múzea Martina Benku je zlý technický stav. Od svojho stavebného ukončenia v roku 1958 prešla budova len menšími opravami a udržiavacími prácami. V havarijnom stave je zastrešenie budovy a osobitne galérie, kotolňa a všetky vnútorné rozvody. Zastaraná je elektronická zabezpečovacia a požiarna signalizácia, objemové a technické vybavenie depozitárnych priestorov je nedostatočné.

„Dlhoročné snahy SNM o celkovú rekonštrukciu budovy a primerané uloženie a ochranu diel Martina Benku sa naplnili podporou prioritného projektu v uplynulom roku. Na realizáciu prvej etapy rekonštrukcie múzea schválil rezort kultúry 700 000 eur,“ povedal riaditeľ SNM – Múzeá v Martine Radovan Sýkora.

V prvej fáze rekonštrukcie sa uskutoční celková stavebná obnova objektu vrátane vybudovania nových depozitárnych priestorov. Celý projekt by mal byť ukončený druhou etapou, v rámci ktorej sa pristúpi k vybaveniu depozitárnych priestorov a úprave priľahlej záhrady, oplotenia a vstupnej brány. Spôsob a účel využívania objektu zostane nezmenený v súlade so želaním umelca uvedenom v jeho poslednej vôli. Stane sa tak pamätným múzeom jeho celoživotnej práce.

„Múzeum Martina Benku sídli v dome, v ktorom prežil jeden z najvýznamnejších slovenských umelcov poslednú dekádu svojho života – od začiatku roka 1959 do roku 1971. Rok po Benkovej smrti bola v dome, projektovanom martinským staviteľom Ivanom Kleinom, otvorená expozícia o živote a diele tohto všestranného umelca. Ak celkovú rekonštrukciu múzea neovplyvnia výraznejšie komplikácie, bude možné sprístupniť expozíciu návštevníkom už v roku 2022,“ dodal generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.

Martin Benka ešte počas života v roku 1960 odovzdal formou darovacej zmluvy podstatnú časť svojej tvorby prostredníctvom správy Slovenského národného múzea československému štátu. V závete zanechal štátu aj predmetný dom a celé svoje ostatné umelecké dielo, rovnako v správe SNM. Finančnú hotovosť vrátane autorských práv v súčasnosti spravuje Komisia pre správu pozostalosti Martina Benku pri Fonde výtvarných umení.

Hotovosť a príjmy z autorských práv sú v zmysle Benkovho želania základom Ceny Martina Benku, odovzdávanej každoročne začínajúcim, ako aj už etablovaným výtvarným umelcom a teoretikom umenia. V súčasnosti SNM – Múzeá v Martine spravuje približne 10-tisíc výtvarných diel Martina Benku.