Vážne časopisecké znepokojenie!

1831

Kultúrny publicista, novinár a dlhoročný odborný v oblasti predagogického vzdelávania Ľubomír Pajtinka vo svojom publicistickom „upozornení“ pod titulkom Vážne časopisecké znepokojenie! (Kultúra zomiera potichu)Literárnom týždenníku 9 – 10/ 2021, píše aj tieto alarmujúce slová: „Bez kultúry a vzdelania sa nedá jestvovať nikde na svete. Ani na Slovensku. Vzdelanostný a hodnotový základ overený dejinami a vpečatený do národných tradícií a kultúrnych kódov je gruntom, na ktorom sa buduje identita národa i štátu, na ktorom rastie budúcnosť ďalších generácií. Kto neverí, nech načrie do dejín, ktoré v každom kúte sveta potvrdzujú tento fakt. V ostatných mesiacoch a rokoch u nás cítiť silné znecitlivenie pri téme národnej kultúry a vzdelanosti. Stratilo sa ich posilňovanie v povedomí ľudí a rozvíjaní toho, čo naši autori prinášajú, aby sme boli konkurencieschopní s inými národmi nielen pri skladaní áut, boji s koronou, ale aj pri rozvíjaní hodnôt, ktorými obohacujeme svoj národný, stredoeurópsky a európsky priestor…

Realita ostatných mesiacov ukazuje, že ministerstvo školstva a ministerstvo kultúry systematicky pracujú na likvidácii kultúrnej a pedagogickej tlače. Od začiatku minulého roka nedalo ministerstvo školstva dotáciu ani jednému z pedagogických časopisov, čím de facto vyhlásilo ich likvidáciu. Podobne ministerstvo kultúry prostredníctvom svojich kanálov priškrtilo dotácie niektorým národným kultúrnym časopisom tak, že sa ocitli na kraji priepasti.“

Celý článok a ešte oveľa viac hodnotného kultúrneho čítania nájdete v časopise Literárny týždenník 9 – 10/ 2021, ktorý už je v predaji od 17. marca tohto roku.