Čas na zamyslenie a tiché pozastavenie

736

Vynikajúca poetka Viera Benková, krajanka zo srbskej Vojvodiny píše vo svojom zamyslení pod titulkom Čas na zamyslenie a tiché pozastavenie…Literárnom týždenníku 15 – 16/ 2020 aj tieto riadky o aktuálnej situácii: „Izolácia poskytuje čas na zamyslenie, ale aj na malé pozastavenie a úvahy o možnosti zmeniť staré návyky. To pre niekoho hluché ticho má v sebe i niečo desivé, upozorňujúce, ani ulica nežije plným životom, ba odohráva sa niečo neprirodzené, čo sme predtým nepoznali. Ticho však tvorivému človeku pomáha nazrieť hlbšie do záhad života, do ľudskej psychiky. Dobré a zlé časy sa teda striedajú. Píše o nich okrem iných i Pekić, Dante či Borges… Nič nie je natrvalo a po smrti vždy prichádza život, teda obnova človeka i prírody. Ako vravievali naši predkovia – po smrtnej zime vítame novú jar. Veľký Dante zasa na dôvažok v opise charakteru človeka v svojom diele Dekameron podáva v období moru v Taliansku aj smiešne, až lucidné príklady o obyčajnom človeku-zlodejovi, ktorý sa ocitne v ohrození, skryje sa na cintoríne do krypty, kam sa práve má uložiť čerstvá obeť moru, a aké prekvapenie spôsobí odhalenie hosťa v krypte! Alebo keď sa chlipník, aby ho nezastihli s cudzou ženou, skryje v drevenej latríne a pod jeho ťarchou spadne do jamy plnej výkalov. Aj to je život… Je teda čas na čítanie a zamyslenie, ale i organizovanie v nových okolnostiach; človek zistí, že vo chvíľach ohrozenia jeden druhému môžeme pomôcť. Aj mladá generácia, ktorá nezažila spomínané hrôzy vojen a nákazlivých chorôb, má možnosť zistiť, že nič v živote nie je samozrejmé a nič netrvá večne.“

Celý článok a ďalšie dobré čítanie nájdete v Literárnom týždenníku (dvojčíslo 15 – 16/ 2020), ktorý nájdete na predajných miestach. Vzhľadom na situáciu v súvislosti s koronavírusom a ochorením Covid-19 odporúčame zabezpečiť si Literárny týždenník abonentským odberom priamo domov.

https://literarnytyzdennik.sk/podporte-literarny-tyzdennik-abonentskym-odberom-domov/