Zázrak nám ožíva pred očami

721

Jozef Banáš sa v knihe Prebijem sa! Štefánik – muž železnej vôle (IKAR, 2018)
pustil do „portrétovania“ významného Slováka – Milana Rastislava Štefánika v
podobe románu. Ako píše literárny kritik Alexander Halvoník na prebale ocenenej
knihy: „Banášov dokumentárny román o M. R. Štefánikovi je pravdepodobne
kniha, na ktorú čakala nielen slovenská literatúra, ale i slovenská historiografia.
Jej hrdina je totiž slovenský hvezdár, ktorému sa podarilo vyletieť medzi hviezdy
svetovej politiky práve vo chvíli, keď sa rozhodovalo o novej konštelácii sveta, a
zanechať tam svoje nezmazateľné stopy. Pravdaže, nezabudli mu to ani víťazi,
ani porazení. A práve pochopeniu tohto zázraku – zabúdaného občas z
nedbalosti, občas z neúcty k pravde – venoval Jozef Banáš roky bádateľskej
práce. Zázrak nám ožíva pred očami. V celej svojej noblese i tragike.”

Ilustračné foto: freepik.com