Nábytok v múzeu na Bratislavskom hrade

705

SNM – Historické múzeum priapravilo výstavu, ktorá odhaľuje procesy a cestu zbierkového predmetu v múzeu, kým sa môže prezentovať ako exponát. Pozrite si slohový i ľudový nábytok, ktorý prešiel revitalizáciou a následne digitalizáciou. Väčšina z viac ako sto vystavených exponátov je zreštaurovaná. Ako informujú kurátorky výstavy, v rokoch 2016 – 2018 vynaložilo múzeum nemalé finančné prostriedky na obnovenie a ošetrenie 58 kusov nábytku, ktoré reštauroval Pamiatkový úrad SR — Oblastný reštaurátorský ateliér Levoča. Koncepcia výstavy prezentuje nábytok rozdelený do skupín podľa témy predstavujúcej základné odborné múzejné činnosti so zbierkovými predmetmi. Na výstave sprevádzajú návštevníka i digitálne technológie, ktoré približujú obrazový materiál súvisiaci s procesom reštaurovania a najmä stav po reštaurovaní. Výstavu oživí ukážka inšpirácie ľudovými prvkami v súčasnom umení v podobe troch svetelno-zvukových objektov “ECHO” výtvarníka Mareka Kvetana.

Nechýba ani hravá línia výstavy pre detských návštevníkov. Pre všetkých pátračov, malých i veľkých, ukrýva totiž výstava detektívnu hru. V nej majú odhaliť predmet na základe kľúčových slov. Podrobné inštrukcie k hre nájdu návštevníci priamo vo výstave.

Foto: archív SNM