Najkrajšie knihy Slovenska 2018 (K súťaži aj k výstave v BIBIANE)

828

Do tohto ročníka populárnej a potrebnej súťaže vydavatelia prihlásili 182 kníh. Sedem titulov získalo osem cien. 20 členná odborná porota podľa výtvarných a polygrafických hodnôt i podľa súhry všetkých zložiek knižného celku vybrala ako Najkrajšie knihy Slovenska 20 kníh a 7 študentských prác. Predsedom poroty bol výtvarník, ilustrátor a pedagóg Martin Kellenberger.

Ceny udelené v súťaži NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2018

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy
Spolok sv. Vojtecha – Vojtech spol. s r. o., Trnava 
za knihu Johann Wolfgang Goethe: Faust

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúce ilustrácie
Vladimír Král
za knihu Daniel Hevier: Vtáčia legenda

Cena Ministerstva kultúry SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu
Peter Ďurík
za knihu Milan Rúfus: Múdrosť hlbín

Cena Ministerstva kultúry SR vydavateľstvu za bibliofilské vydanie
Duševné zdravie detí, o.z., Bratislava
za knihu Guillaume Apollinaire: Le Bestiaire  – Bestiář –  Zvieratník

Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o., Bratislava
za knihu Lýdia Virgovičová – Zuzana Virgovičová: Šlabikár pre 1. ročník ZŠ, 1. a 2. časť

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie
TBB, a.s., Banská Bystrica
za knihu Milan Rúfus: Poézia v krojoch. Kroje v poézii

Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu
TRIO Publishing, s.r.o., Bratislava
za knihu Daniel Hevier: Vtáčia legenda

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu
Hedviga Gutierrez
za prácu Baba Jaga

NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA 2018

Krásna literatúra

 • W. Goethe: Faust
  Il. Miroslav Cipár, graf. úprava PERGAMEN, s.r.o., Trnava, vyd. Spolok sv. Vojtecha – Vojtech spol. s r.o., Trnava, tlač FINIDR, s.r.o., Český Těšín
 • L. Borges: Fikcie
  Il. Giovanni Battista Piranesi, graf. úprava Marek Kianička, vyd. Artforum, spol. s r.o., Bratislava, tlač Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budejovice
 • Satinský: Gundžovníky
  Graf. úprava PERGAMEN, s.r.o., Trnava, vyd. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bratislava, tlač FINIDR, s.r.o., Český Těšín
 • Janovic: JAJKELE pri káve s Tomášom Janovicom a Mirom Cipárom
  Il. a návrh dizajnu  Miroslav Cipár, graf. úprava Fratišek Jablonovský,  vyd. Petrus, Bratislava, tlač Tlačiareň P+M, s.r.o., Turany
 • Milan Rúfus:Múdrosť hlbín
  Typografické koláže a graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Belianum, vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica
 • Országh Hviezdoslav: The Bloody Sonnets
  Il. Dušan Kállay, graf. úprava Peter Ďurík, vyd. Literárne informačné centrum, Bratislava, tlač NEOGRAFIA, a.s., Martin-Priekopa

Literatúra pre deti

 • Macurová: Blcha Teo
  a graf. úprava Katarína Macurová, vyd. Albatros Media Slovakia, s.r.o., Bratislava, tlač Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s., Havlíčkův Brod
 • Šikula: Deti
  Martin Kellenberger, graf. úprava Mária Rojko, vyd. IKAR, a.s., Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica
 • Rúfus: Koza rohatá a iné rozprávky
  Peter Uchnár, graf. úprava Ružový sloník, s.r.o., Bratislava, vyd. Perfekt, a.s., Bratislava, tlač KASICO, a.s., Bratislava
 • Reuss: Rozprávky starých Slovákov
  Dávid Ursiny, graf. úprava Marek Menke, vyd. Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o., Bratislava, tlač Těšínská tiskárna, a.s., Český Těšín
 • Hevier: Vtáčia legenda
  Vladimír Král, graf. úprava Martina Rozinajová, vyd. TRIO Publishing, s.r.o., Bratislava, tlač KASICO, a.s., Bratislava

Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie

 • Serov – P. Javorík: 100 rokov od Októbrovej revolúcie
  kolektív, Fot. Vladimir Makushkin, Anna Szwaja, graf. úprava Peter Javorík, vyd. Peter Javorík – STUDIO PIDZEJ, Bardejov, tlač DEVIN printing house, s.r.o., Bratislava
 • Gažovičová: Peter Bartoš. Moja úloha končí, ak sa mi podarí doviesť vás k čistej vode
  Martin Marenčin – archív Aukčnej spoločnosti SOGA, Július Koller Society, Bratislava a Slovenská národná galéria, Bratislava, graf. úprava Eva Kašáková, vyd. Aukčná spoločnosť SOGA, Bratislava, tlač Tlačiareň Dóša, s.r.o., Bratislava
 • Rúfus: Poézia v krojoch. Kroje v poézii
  Peter Brenkus, graf. úprava Mária Rojko, vyd. IKAR, a.s., Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica
 • Florek: Prevádzači Urbex na Slovensku
  Juraj Florek, graf. úprava Katarína Czikorová, vyd. O.K.O. v spolupráci s Vydavateľstvom SLOVART spol. s r.o., Bratislava, tlač Tiskárna Helbich, a.s., Brno
 • Mitášová a kol.: Vladimír Dedeček – Interpretations of His Architecture. The Work of a Post War Slovak Architekt
  Benjamín Brádňanský a Vít Halada, fot. Hertha Hurnaus, archív a kolektív, graf. úprava Kateřina Koňata Dolejšová, vyd. Birkhäuser Verlag GmbH v spolupráci so Slovenskou národnou galériou a Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave, tlač Tiskárna Helbich, a.s., Brno
 • Melicherčík: Zberateľ. Príbeh bez konca
  Ivan Melicherčík, Martin Klimo a kolektív, graf. úprava Tomáš Vicen, vyd. a tlač  i+i print spol. s r.o., Bratislava

Bibliofilské tlače

 • Kolektív: 25 rokov slovenskej známkovej tvorby
  Autori známok kolektív, graf. úprava Adrian Ferda, vyd. Slovenská pošta, a.s., Banská Bystrica v spolupráci s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, tlač Novart, s.r.o., Bratislava
 • Apollinaire: Le Bestiaire – Bestiář – Zvieratník
  Il. Peter Dunaj-Spily, fot. Peter Anderovský, graf. úprava Václav Houf, vyd. Duševné zdravie detí, o.z., Bratislava, tlač AG TYP, Kostelec nad Orlicí

Študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl

 • Veverková:Baba Jaga
  Il. Hedviga Gutierrez, graf. úprava Daniela Brunovská, vyd. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, tlač BRISK PRINT, s.r.o., Bratislava
 • Kolembus:Láska – Dvere
  Il. a graf. úprava Oliver Kolembus, vyd. a tlač Stredná odborná škola polygrafická, Bratislava
 • Príbeh fotky
  a graf. úprava Vittoria Stančíková, vyd. a tlač Súkromná stredná umelecká škola, Žilina
 • Hurbanová:Psoézia
  Il. a graf. úprava Marta Mészárosová, vyd. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, tlač NEUMAHR tlačiareň s.r.o., Bratislava
 • Klocáňová:Vnútro
  Il., fot. a graf. úprava Dominika Klocáňová, vyd. a tlač Súkromná stredná umelecká škola, Žilina
 • Sládečková:Zasa ty?
  Il a graf. úprava Mária Sládečková, vyd. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, tlač NEUMAHR tlačiareň s.r.o., Bratislava
 • Zvrat udalostí
  a graf. úprava Tatiana Šišková, vyd. a tlač Súkromná stredná umelecká škola, Žilina

Výstava ocenených, ale i tých neocenených kníh a súťažných titulov z rovnomennej celoslovenskej súťaže je na dosť dlhý čas súčasťou expozície v Dome umenia BIBIANA. V Galérii Dušana Rolla je sprístupnená pre návštevníkov až do 9. júna tohto roku. Vrelo odporúčame navštíviť. Hoci aj viackrát…