Najlepšie slovenské a české hry hľadá súťaž Dráma

928

Už žijeme v Roku slovenského divadla 2020 a začínajú pribúdať predmetné iniciatívy.
Podporiť vznik divadelných hier a ich uvádzanie je cieľom súťaže Dráma. Jubilejný 20. ročník súťaže pôvodných divadelných hier v slovenskom a českom jazyku vyhlásil Divadelný ústav, Činohra Slovenského národného divadla (SND) a Divadlo Jána Palárika v Trnave. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín. Autori divadelných textov môžu svoje diela prihlásiť do 31. januára. Najlepšie dramatické dielo okrem iného získa tisíc eur. Agentúru SITA o tom informovala dramaturgička Štúdia 12 a programová riaditeľka Nová dráma Lenka Čepková.

Výsledky súťaže vyhlásia tradične v máji v rámci festivalu Nová dráma/New Drama 2020. Súčasťou programu Novej drámy bude zároveň verejná prezentácia finálových textov v inscenovanom čítaní Trojboj.

Činohra SND udelí špeciálnu cenu, ktorou je naštudovanie vybranej hry vo forme scénického čítania v Modrom salóne SND v nasledujúcich divadelných sezónach. Divadlo Jána Palárika v Trnave obdobnú špeciálnu cenu – naštudovanie vybranej hry v rámci podujatia #stagestream. Partner súťaže Rádio Devín RTVS udelí Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorou je naštudovanie textu vo forme rozhlasovej hry alebo inscenovaného čítania v nasledujúcich rokoch. Texty všetkých finalistov súťaže Dráma zverejnia v elektronickej knihe.

V doterajších ročníkoch v súťaži uspeli mnohí začínajúci autori, ale aj známe mená slovenské divadla, ako je kmeňový autor bratislavského divadla GUnaGU Viliam Klimáček či umelecký šéf Slovenského komorného divadla v Martine Lukáš Brutovský a ďalší. Vlani v súťaži uspeli divadelné texty od autorov Kaji Kowalczukovej, Ervína Hodulíka, A. S. Baske a Dušana Vicena.

Podrobnosti o súťaži a možnostiach prihlásiť sa nájdu záujemcovia na stránkach Divadelného ústavu – http://www.theatre.sk/projekty/sutaze-dramatickych-textov/sutaz-drama.

Ilustračné foto: Nová dráma