Národná cena za dizajn má laureátov aj výstavu

678

Národná cena za dizajn (NCD) je dlhoročným prestížnym projektom, ktorý spoločne udeľujú Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry SR. Aktuálny ročník patrí produktovému dizajnu a prácam zrealizovaným v priebehu rokov 2017 a 2018.

Výstava NCD 2019 predstaví množstvo zaujímavých diel, ktoré odrážajú súčasné trendy v oblasti dizajnu a určite stoja za pozornosť návštevníkov. Národná cena za dizajn (NCD) je udeľovaná už od roku 1993, vtedy ešte pod názvom Dobrý dizajn. Tohtoročná výstava NCD 2019 prezentuje celkovo 51 prác finalistov, ktoré vzišli z výberu poroty v zložení Michal Froněk (CZ), Petteri Kolinen (FIN), Mária Hriešik Nepšinská (SK), Jakub Pollág (SK), Bettina Steindl (AT) a Klára Šumová (CZ). Výstava ponúkne návštevníkom nie len estetický zážitok, ale hlavne podnet na premýšľanie o jednotlivých oblastiach dizajnu a ich aktuálnom stave. Výstava chce ukázať schopnosti našich dizajnérov a výrobcov a podnietiť návštevníkov k záujmu o dizajn zo Slovenska. K výstave bude vydaný katalóg a pre návštevníkov sú pripravené viaceré sprievodné programy pre verejnosť.

Laureáti Národnej ceny za dizajn 2019 sú známi. Slávnostne ich vyhlásili v piatok 10. 10. v bratislavskej Design Factory. Počas galavečera oznámili mená víťazov v kategóriách Profesionálny dizajn, Študentský dizajn a Dizajn s pridanou hodnou. Medzinárodná porota zároveň udelila špeciálnu Cenu poroty a okrem toho vyhlásili laureátov Ceny za kultúrny prínos v oblasti dizajnu, osobitnú Cenu za opraviteľný dizajn, ako aj špeciálnu cenu Slovenského centra dizajnu (SCD) za mimoriadny prínos v oblasti výskumu dizajnu. Ocenenie sa striedavo udeľuje za produktový a komunikačný dizajn. Aktuálny ročník patrí produktovému dizajnu a prácam zrealizovaným počas rokov 2017 a 2018. Národnú cenu za dizajn udeľujú Slovenské centrum dizajnu a ministerstvo kultúry. Verejnosť si môže výber z prihlásených prác pozrieť na výstave finalistov Národnej ceny za dizajn 2019 do 1. decembra.

Prvú cenu v kategórii Profesionálny dizajn získala urbánna kolekcia Marcela Holubca W. navrhnutá pre značku mestských bicyklov Suverén. Určená je pre fanúšikov aktívneho životného štýlu a kombinuje funkčnosť cyklistického oblečenia s minimalistickou mestskou eleganciou. Porota definovala prácu ako ukážkový príklad profesionálneho spracovania módnej kolekcie, ktorá spĺňa vysoké kritériá súčasnej módy. Druhé miesto v tejto kategórii si zaslúžil terénny autobus Torsus Praetorian 4×4, ktorý je určený na prevoz ľudí a vybavenia v najnáročnejších terénnych podmienkach. Návrh vozidla vytvorili Šimon Kožička, Miloslav Melichárek a Bystrík Míček. Módna kolekcia Fullove Lenky Sršňovej inšpirovaná tvorbou ikonického slovenského maliara Ľudovíta Fullu sa umiestnila na treťom mieste. Spoluautorom projektu je Ondrej Jób.

Kategóriu Študentský dizajn vyhral The Kit for an Urban Kid autorky Márie Fialkovej z Technickej univerzity v Košiciach. Ide o súbor interaktívnych hracích súprav pre deti, ktorý je inšpirovaný štyrmi ročnými obdobiami a osobnými spomienkami autorky na detstvo strávené v prírode. Porota okrem celkového zámeru ocenila aj formu prezentácie a kultivované grafické spracovanie súprav.

Cena v kategórii Dizajn s pridanou hodnotou patrí projektu Solar Tiles autora Igora Žáčeka. Solar Tiles je systém solárnych panelov novej generácie, ktorý sa hlási k tradícii keramických fasádnych obkladov. Ak sa úspešne dostane na trh, môže podľa poroty výrazným spôsobom ovplyvniť charakter využívania solárnej energie na budovách.

Cenu poroty dostala Zuzana Zmateková, ktorá spolu s Matejom Fandlom vytvorila Interdisciplinárny projekt conTEXt. Ten kombinuje digitálne médiá s tradičnou technológiou tkania na žakárovom tkáčskom stave s cieľom prezentovať alternatívne prístupy v textilnom dizajne. Model 16, celoodpružený bicykel pre deti vyrobený z brezovej preglejky, získal Cenu za opraviteľný dizajn, ktorú SCD udeľuje so združením Repairably. Jeho autorom je Pavol Mikuláš. Vďaka odpruženiu predného aj zadného kolesa sú výrazne redukované vibrácie, ktoré vznikajú pri jazde po rôznych povrchoch, a ktoré môžu mať negatívny vplyv na zdravie dieťaťa.

Profesorovi Františkovi Burianovi udelili Cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu. Jeho tvorba zahŕňa priemyselný dizajn, ale aj práce otvorene polemizujúce s tradičným vymedzením poľa dizajnu. Spočiatku nadväzovala na domáce dizajnérske základy, no postupne sa od nich odklonila a autentickú hodnotu potvrdila v medzinárodnom kontexte. Hlbokú stopu zanechali tiež jeho pedagogické aktivity. Cenu SCD za mimoriadny prínos vo výskume dizajnu udelili Ive Mojžišovej. „Uznávaná výtvarná teoretička, historička a kritička, ktorá si kládla vo svojej práci náročné kritériá odbornosti a riadila sa jasnými morálnymi postojmi aj v časoch ideologického tlaku. Ani vážna choroba, ktorej čelila posledných vyše 20 rokov svojho života, nebola dôvodom, aby zľavila z pracovitosti, dôslednosti a vytrvalosti vo svojej odbornej práci,“ uvádza sa v odôvodnení.

Národná cena za dizajn sa udeľuje od roku 1993, vtedy ešte pod názvom Dobrý dizajn. Súťaž je určená všetkým polohám dizajnu. Podľa riaditeľky Slovenského centra dizajnu Márie Riškovej je jedným z hlavných cieľov ponúknuť možnosť zviditeľnenia sa mladým tvorcom. „Oceňovanie výsledkov kreativity nie je jednoduché. Diela majú tvorivú aj technologickú stránku, ale vznikajú aj v istom spoločenskom kontexte alebo kontexte daného odboru. Pri aktuálnom nastavení pravidiel sa na verejnosť dostávajú len diela, ktoré prešli prísnymi kritériami medzinárodnej poroty. Diela, ktoré cez porotu neprešli, nikdy nezverejňujeme, ale uvažujeme v tomto zmysle o zmene pravidiel. Diela zo súťaže a celá súťaž sa stáva akousi kronikou dejín dizajnu, práve preto by bolo dobrým krokom vidieť všetky prihlásené práce,“ podotkla. O ocenených prácach tohto roku rozhodovala porota v zostave Michal Froněk a Klára Šumová z Česka, Petteri Kolinen z Fínska, Bettina Steindlová z Rakúska, Mária Hriešik Nepšinská a Jakub Pollág zo Slovenska. Z ich výberu vzišiel zoznam prác, ktoré postúpili na výstavu Národnej ceny za dizajn 2019, kde je možné vidieť celkovo 51 prác finalistov.

Výstava NCD 2019 je prezentovaná v bratislavskom Slovenskom národnom múzeu, ktoré je jej spoluorganizátorom. Otvorená je každý deň okrem pondelka od 9. do 17. hodiny. Vstup na výstavu je voľný.

Súťaž je určená všetkým polohám dizajnu. Viac riaditeľka Slovenského centra dizajnu, Mária Rišková: „Národná cena za dizajn má v každom ročníku, či sa týka produktového alebo komunikačného dizajnu, stabilne dve veľké kategórie – profesionálny dizajn za výrobky, produkty, diela uvedené na trh a študentský dizajn za projekty od študentov kreatívnych odborov z oblasti dizajnu. Tretia kategória podlieha premenám , z experimentálneho sa pred dvomi rokmi stala kategória dizajn s pridanou hodnotou za spoločensky a technologicky významné diela a projekty bez spolupráce s klientmi. Okrem týchto najväčších kategórií sú udeľované osobitné ceny, napríklad cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu alebo porota udelila tento rok aj svoju cenu. Mimoriadne sú v roku 2019 dve ocenenia – v spolupráci so spoločnosťou Repairably udelí SCD osobitnú cenu za opraviteľný dizajn a cenu za mimoriadny prínos v oblasti výskumu dizajnu jednej z najvýznamnejších osobností výskumu na Slovensku.”

Slovo má kurátor výstavy, Marián Laššák: „Prihlásené práce, pokiaľ o nich hovoríme všeobecne, odrážali realitu dizajnérskej scény na Slovensku. Tú charakterizuje veľmi silný potenciál, ktorý však naráža na pomaly sa rozvíjajúcu infraštruktúru v tejto oblasti. Prihlásené práce reprezentovali celú šírku záberu dizajnérskej tvorby, od priemyselného dizajnu, cez zameranie na nábytok, až po autorsky dizajn a úžitkové umenie. Tento ročník bol navyše špecifický veľkým množstvom prihlásených prác z oblasti módy a textilnej tvorby, čo sa prejavilo aj na celkových výsledkoch súťaže.”