Národná galéria vzdeláva deti aj dospelých

508

Nielen výstavám sa venuje Slovenská národná galéria (SNG). Pravidelne aj vzdeláva a pozýva na workshopy a kurzy deti aj dospelých. Prvé kurzy sa po letných prázdninách v bratislavskom sídle národnej galérie začínajú už tento mesiac. Deťom od 8 do 13 je určený program Výtvarka a kurz pre dospelých nesie názov Sila zvyku. Agentúru SITA o tom informovala manažérka pre publicitu SNG Klára Hudáková.

Detský kurz Výtvarka štartuje už v pondelok 16. septembra a potrvá až do 27. januára budúceho roka. V rámci kurzu národná galéria opäť otvára dva tímy, a to pre deti od 8 až 10 rokov a od 10 až 13 rokov. Kurz prepája ateliérovú tvorbu so spoznávaním umeleckých diel na aktuálnych výstavách galérie. Počas pravidelných stretnutí sa mladšie deti zoznámia so základnými výtvarnými pojmami, s technikami a prístupmi. Účastníci staršieho tímu si upevnia získané poznatky v rámci náročnejších tvorivých zadaní. Výtvarka sa koná každý pondelok od 15. do 16,45 hod. pre deti od 11 do 13 rokov a od 17. do 18,30 hod. pre deti od 8 do 10 rokov. Počas polroka prinesie spolu 17 stretnutí.

Kurz pre dospelých Sila zvyku je naplánovaný od 25. septembra do 27. novembra každú druhú stredu v mesiaci od 17,30 do 20. hod. Pravidelné stretnutia sa zamerajú na výtvarné témy, techniky, prístupy nadväzujúce na aktuálne výstavy SNG. Prvý cyklus kurzu je venovaný výtvarnému „prepisu“ sveta okolo nás, dokumentácii súčasnej vizuálnej kultúry a sociálnemu a kultúrnemu kontextu. Účastníkov čakajú zadaniami a tvorivé postupy súčasnej kresby, maľby s presahmi do výtvarnej akcie. Kurz je určený pre výtvarných nadšencov, špeciálne znalosti a výtvarné zručnosti nie sú podmienkou. Viac informácií o kurzoch možno získať na e-mailovej adrese katarina.siposova@sng.sk.

Okrem spomínaných kurzov SNG prináša aj ďalšie programy pre dospelých, mládež a deti. Napríklad pre najmenších vo veku jeden až štyri roky sú určené Malé divy. Tvorí celá rodina aj tak sa dá opísať pravidelný mesačný program Nedeľa s príbehom. SNG dlhodobo taktiež ponúka vzdelávacie programy materským, základným a stredným školám. Pre dospelých s hlbším záujmom o umenie organizuje prednášky, sprievody po výstavách, workshopy a ďalšie akcie, často s presahom do hudby, filmu a literatúry. Podrobný prehľad o všetkých aktivitách SNG v Bratislave, vo Zvolene, Strážkach, Ružomberku aj v Pezinku možno nájsť na webstránke galérie v časti Programy.

Foto: wikipedia.sk