Národnú cenu za dizajn sprevádza konferencia

498

Rôzne formy podpory pre dizajnérov, z finančného alebo odborného hľadiska priblíži konferencia Dizajn a biznis. Konferencia sa uskutoční v utorok 26. novembra v rámci sprievodného programu Národnej ceny za dizajn. Cieľom akcie je poskytnúť dizajnérom na jednom mieste prehľad možností podpory, ktoré na Slovensku môžu získať. Svoju ponuku podpory na nej predstavia štátne a verejné inštitúcie. Konferencia sa uskutoční v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave od 08,30 do 13. hodiny. Agentúru SITA o tom za hlavného organizátora Slovenské centrum dizajnu informovala Mirka Brindová.

Hlavnými témami konferencie bude poradenstvo v podnikaní v oblasti dizajnu, možnosti využívania rôznych zdrojov pre financovanie svojich projektov, podpora rozvoja kreatívneho priemyslu a ochrana dizajnu. Zameria sa napríklad na vzdelávanie a odborné poradenstvo pri rozbehu a v rozvoji malých a stredných podnikov kreatívneho priemyslu, či rozšírenie ich podnikania do zahraničia. Poskytne tiež informácie o možnostiach ochrany dizajnov v krajinách EÚ.

Program konferencie priblíži Fond na podporu umenia, možnosti a podmienky jeho podpory v budúcom roku. Súčasťou programu bude aj predstavenie nového grantového programu hlavného mesta – Nadácie mesta Bratislavy a aj prínosu Metropolitného inštitútu Bratislavy pre oblasť dizajnu a kreatívneho priemyslu. Viac o konferencii možno nájsť na webstránke Slovenského centra dizajnu https://www.scd.sk/.

Národnú cenu za dizajn (NCD) vyhlasuje Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Od roku 2017 sa ocenenie udeľuje striedavo za komunikačný alebo produktový dizajn v troch kategóriách – profesionálny dizajn, študentský dizajn a dizajn s pridanou hodnotou. Aktuálny ročník patrí produktovému dizajnu a prácam z rokov 2017 a 2018. Výstava prác 51 finalistov je pre verejnosť prístupná do 1. decembra v Slovenskom národnom múzeu na Vajanského nábreží v Bratislave. Návštevníci na nej nájdu súčasné trendy v dizajne, ktorý sa uplatňuje v doprave, odeve, aj v stavebníctve a v množstve výrobkov bežnej potreby.