Návraty k Siváňovcom na Orave

620

Od 14. do 18. augusta Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Babín organizuje v Babíne 15. ročník medzinárodného rezbárskeho plenéru pod názvom Návraty k Siváňovcom. Ako nás informovala Iveta Haplová y kultúrneho strediska, témou aktuálneho tvorivého stretnutia je Sedem cností a dokončenie posledného zo siedmich hriechov. Počet účastníkov na tento rok je obmedzený. Plastiky z lipy a topoľa budú vyrezávať ôsmi majstri rezbári zo Slovenka i Poľska. Slávnostné sprístupnenie rozšírenej expozície sa uskutoční 18. augusta v Galérii ľudového rezbárstva o 10,30 hodine.

Foto: archív Oravského kultúrneho strediska