Nejasný horoskop

611

Európu stáročia ovievali rozličné ideové vetry, no vždy mala kultúrny kompas – Mojžišovo Desatoro, ktoré akceptovali viac-menej všetky mocnosti. Dodnes platné prikázania založené na znalosti ľudskej povahy majú zabezpečiť šťastný život jednotlivca nielen ako indivídua, ale najmä vo vzťahu k iným, čím podľa Mojžišovho zámeru poslúžia aj psychickej sebaobrane malého národa. Ak jedinec ustráži sám seba, je menej rozbrojov, viac súdržnosti.

Návod na život sme teda dostali hneď na začiatku, zoznamujeme sa s ním v školách a kostoloch už v ranom veku. Napriek tomu nedbáme na zákazy a odporúčania, chceme mať viac. Už Shakespeare hovorí: „Si veľký dobrák a nehodíš sa do dnešného sveta, kde každý zhrabne všetko, čo sa len dá.“ No pritom nám záleží na dobrej povesti, sociálny pud nás núti, ako písal Pascal, robiť si starosti „o svoje miesto v mysli iných“. Napriek výdatne živenej sebaláske treba dbať aj o vzťahy, v tom je tajomstvo úspešného života.

Druhá polovica 19. storočia doniesla nevídaný nástup vedy a techniky, odsunula Hegla z trónu filozofie, zmietla zo scény jeho absolútneho ducha a osamelú, izolovanú ľudskú dušu skúmala na pohovkách slávnych psychiatrov a psychoanalytikov. Náboženské pravdy ako nástroj humanizácie Freud charakterizoval ako „vieru vo všemocnosť myšlienky“. V moderných časoch prišli do módy cudzokrajné učenia (napríklad ázijské), mnohí zanietenci ponúkali návod na usmernenie tápajúcej ľudskej duše, nástup NEW AGE ukázal nové možnosti: Silu mysle treba v záujme sebarozvoja upriamiť na seba, na dosiahnutie vlastných cieľov, ako je úspech, prosperita, zdravie, spokojnosť, duševná vyrovnanosť… Sústreď sa na seba, buď sám sebou, nikto iný ťa nemusí zaujímať; vnímaj sa taký, aký si, ZMÝŠĽAJ POZITÍVNE! Rady založené na zákazoch (napr. Desatoro) ignoruj, to je minulosť, pretrpená súčasť tvojich minulých životov, treba na ňu zabudnúť, žijeme v inom svete.

Roku 1992 vydal psychológ James Hillman knihu rozhovorov so známym spisovateľom, režisérom a komentátorom Michaelom Venturom s názvom PO STO ROKOCH PSYCHOTERAPIE JE SVET ČORAZ HORŠÍ.

Taká je realita, svet sa zmieta v nepokojoch, spoločnosť sa hašterí, politikou lomcujú nezvládnuté vášne mocichtivých, na pracoviskách i v rodinách často vládne napätie. Našťastie máme k dispozícii telekanály, kde nám zástupy astrológov, veštíc, ezoterických poradcov za slušný peniaz poskytnú radu, ponúknu obrad očistenia karmy, odblokovania negatívnych energií, sľúbia skorú zmenu k lepšiemu, STAČÍ ZAVOLAŤ! Z obrazovky sa rinú žaloby, aké rodinné, zdravotné, susedské, pracovné, majetkové či iné trápenia nás ničia, postihnutí neľutujú čas ani peniaze, neprekáža im, že ich sťažnosti počúva celá republika.

Celú glosu si môžete prečítať v Literárnom týždenníku 1 – 2/ 2020, ktorý stále môžete kúpiť na predajných miestach.

Zdroj: Viera Švenková: Nejasný horoskop. In: Literárny týždenník, ročník XXIII, č. 1 – 2/ 2020 (15. 1. 2020), ISSN 0862-5999, s. 4

Ilustračné foto: pixabay.com