Neočakávaný uhol pohľadu

679

Hodinu po vyhlásení nositeľov Nobelovej ceny za literatúru za rok 2018 sa začal v Poľsku hotový útok na knihy Oľgy Tokarczukovej. Priam zmizli z pultov kníhkupectiev. Oľga Tokarczuková (Poľka s ukrajinskými koreňmi. Jej otec pochádzal zo západnej Ukrajiny) sa teda pripája k H. Sienkiewiczovi, W. Raymontovi, C. Miloszovi a W. Szymborskej. Poľsko má už piatich nositeľov Nobelovej ceny za literatúru.

Vždy tak býva, že po oznámení nositeľov Nobelovej ceny za literatúru sa začali aspoň trochu trúsiť reči o literatúre, o knihách, o čítaní. Mnohí si kládli otázku: Kto je to? A za čo? Cestujúci mestskej autobusovej dopravy v poľskej Vroclave, ktorí v dňoch 11. – 13. októbra mali pri sebe knihu O. Tokarczukovej, cestovali bezplatne. V tom čase som navštívil niekoľko kníhkupectiev v Prešove na Hlavnej ulici, aby som sa dozvedel, aký je čitateľský záujem o tvorbu O. Tokarczukovej. V predajni Art fórum mali štyri tituly, v kníhkupectve o trochu vyššie nemali, ba ani teraz nemajú ani len jedno autorkino dielo, podobne to bolo aj Panta Rhei, ináč to bolo v kníhkupectve Libresso, kde všetky knihy O. Tokarczukovej vykúpili a teraz doobjednávajú ďalšie.

K tvorbe O. Tokarczukovej. Hrdinovia jej prózy si vyberajú život, niekedy aj smrť na rozhraní prírody a civilizácie. Túžia priblížiť sa k rastlinám, ale aj hviezdam, obsiahnuť umenie prírodných premien, vteliť sa do rustikálnej, a nie mestskej krajiny. Človek už nie je stredobodom sveta, totiž postavy Tokarczukovej prózy nie sú späté s nejakým stálym miestom, pohybujú sa v priestore, akoby ich unášali zmeny.

Potulky, putovanie, cestovanie – to sú jej obľúbené témy. Lenže neputujú iba ľudia, ale aj zver, ba dokonca aj planéty po obzore. Putovanie – to už nie je iba spôsob ako odpykať si za minulosť, alebo ujsť pred vzťahmi, ktoré už nemožno trpieť, ale je to jediný možný modus existencie. Diela O. Tokarczukovej však poskytujú nádej na obnovu súladu, harmónie medzi človekom a prírodou. Okrem toho, spisovateľka vracia vážnosť slovu, dokonca považuje umelecké slovo za najlepšiu terapiu.

Tvorbu O. Tokarczukovej radili k magickému realizmu, lenže jej próza veľmi rýchlo nadobudla aspekty, ktoré sú príznačné len pre ňu. Siahla dokonca po lokálnej mytológii, po identite etnickej a náboženskej.

Táto literatúra si žiada od čitateľa značnú dávku dôvery, trpezlivosti, otvorenosti, lebo ide o tvorbu veľmi rôznorodú a, ako tvrdí samotná autorka, poslaním literatúry je približovať očividné veci pod novým, neočakávaným uhlom pohľadu.

(POPIS K FOTO)
Oľga Tokarczuková, tohtoročná nositeľka Nobelovej ceny. Foto: naszvybir.pl

Zdroj: Ivan Jackanin: Neočakávaný uhol pohľadu. In: Literárny týždenník, ročník XXII, č. 37 – 38 (30. 10. 2019), ISSN 0862-5999, s. 20