Nežný grafik Rumanský (Dialóg maliara a ilustrátora s Rúfusom)

796

V Galéria literatúry a umenia v Literárnom múzeu SNK v Martine, sídliacom v prvej historickej budove MS, sprístupnili  výstavu grafika Igora Rumanského (1946 – 2006), ilustrátora Rúfusových zbierok poézie a jeho osobného priateľa. „Milan Rúfus ho kedysi nazval „nežným grafikom, ktorý celý svoj život vyrýva do tvrdého materiálu mäkkú baladu”, dokonca mu napísal báseň. Rumanský vzhliadal k Rúfusovej majstrovskej poézii a Rúfus zas obdivoval nežnú obraznosť a technickú dokonalosť Rumanského,“ uviedla autorka koncepcie výstavy Jarmila Kováčová. Výstava excelentného umelca, ilustrátora Rúfusových zbierok poézie a osobného priateľa barda našej modernej poézie, ktorú tvoria originály ilustrácií k poézii Milana Rúfusa (Zvony, Stôl chudobných a i.), velkoplošné reprodukcie ilustrácií (Sobotné večery, Óda na radost, Čítanie z údelu), bibliofilné publikácie (Malá nočná hudba) a voľné grafiky pochádzajúce zo zbierok SNK – Literárneho múzea v Martine, Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Rumanský art centre, Tranoscia (obe v Liptovskom Mikuláši) a Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici.

Foto: archív LM – SNK