Noc múzeí a galérií opäť ponúka veľa nevšedných zážitkov

489

Aj Slovensko, spolu s veľkou časťou Európy, opäť po roku čaká netradičná noc plná nových poznatkov, aktivít i zábavy. Hovoríme o ďalšom ročníku populárneho širokospektrálneho podujatia – o Noci Múzeí a galérií. Rozhodnutie o Medzinárodnom dni múzeí prijala generálna konferencia Medzinárodnej rady múzeí ICOM v Moskve v roku 1977. Rezolúciu o ustanovení 18. mája za Medzinárodný deň múzeí podporilo 108 národných komitétov. Z toho istého cieľa, vychádzajúc z tradícií a skúsenosti Medzinárodného dňa múzeí, vychádzala aj francúzska iniciatíva pred štyrmi rokmi pri iniciovaní Noci múzeí a galérií.

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení informácií o kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy, pri neformálnom vzdelávaní a kultivovanom oddychu.

Aktivity múzeí počas Noci múzeí a galérií sú orientované na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté. V tom čase múzeá otvárajú verejnosti svoje „skryté“ komnaty a odkrývajú tajomstvá, schovávané pred zrakmi verejnosti. Takto môže verejnosť preniknúť do tajov „múzejnej kuchyne“. „Odkrývanie tajomstiev“ pomáha verejnosti aj prostredníctvom takto získaných poznatkov a informácií lepšie pochopiť význam múzeí pri ochrane súčasti kultúrneho a prírodného dedičstva, uchovávaných v múzeách.

Tej to výnimočnej noci venujeme aj na našom portále niekoľko konkrétnych pozvánok v osobitných článkoch. Viac o konkrétnom programe v konkrétnych múzeách a galériách nájdete na https://www.muzeum.sk/noc-muzei-a-galerii-2019.html