Noc múzeí a galérií sa v dôsledku pandémie presúva na jeseň

578

Termín kultúrneho podujatia Noc múzeí a galérií sa v dôsledku pandémie presúva na 14. novembra 2020, informuje Slovenské národné múzeum (SNM) na svojej webovej stránke. SNM sa tak pripojilo k návrhu organizátorov Európskej Noci múzeí a galérií vo Francúzsku, ktorí navrhli náhradný termín podujatia na 14. novembra. Pôvodný termín podujatia bol stanovený na sobotu 16. mája.

SNM presunulo termín na základe rozhodnutia koordinátorov celoeurópskeho podujatia Noci múzeí a galérií na Slovensku – Zväzu múzeí Slovenska a Slovenského národného múzea. Z dôvodu šírenia koronavírusu SNM zároveň uzavrelo pre návštevníkov expozície, výstavy, knižnice a bádateľne vo všetkých špecializovaných múzeách na Slovensku. „Osobitne nás mrzia prerušené aktivity múzejnej pedagogiky. Časť pripravených a aj novovytvorených programov preto presúvame na internet, aby ich mohli využiť deti doma,“ povedal Branislav Panis, generálny riaditeľ SNM.

Noc múzeí a galérií je celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo, význam jeho záchrany a ochrany pri kultúrnej výmene, šírení kultúrnej rozmanitosti jednotlivých krajín i regiónov Európy. Aktivity múzeí počas Noci múzeí a galérií sú orientované na také činnosti, ktoré počas celého roka zostávajú pred verejnosťou ukryté.