Nositeľov cien ministra kultúry možno navrhnúť do polovice januára

688

Výnimočné umelecké, tvorivé a interpretačné počiny za rok 2019 hľadá Ministerstvo kultúry (MK) SR. Ministerstvo prijíma do polovice januára návrhy na Ceny ministra kultúry SR. Spolu sa ceny za profesionálne umenie – literatúru, divadlo a tanec, hudbu, výtvarné umenie a architektúru a aj audiovíziu udelia v ôsmich kategóriách. Ministerstvo okrem uvedených piatich kategórií zároveň ocení šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí, dlhodobý alebo celoživotný prínos a tiež podporu, prezentáciu a propagáciu umenia.

V roku 2019 sa nositeľmi 20. ročníka cien ministra kultúry stalo dvanásť profesionálnych umelcov. Medzi laureátmi za rok 2018 sú poetka Mila Haugová, operná speváčka Ľubica Vargicová, herec Ján Kožuch, zbormajster Ladislav Holásek, fotograf Drahotín Šulla a kameraman Jozef Šimončič. Laureátmi ceny za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia sa stali kostymérka a scénická návrhárka Helena Bezáková, režisérka Daniela Ilavská, libretistka a dramaturgička Jela Krčméry-Vrteľová a režisér a scenárista Rudolf Urc. Cenu za podporu, prezentáciu a propagáciu umenia si prevzali muzikologička, kritička a diplomatka Viera Polakovičová a riaditeľ Štátnej filharmónie Košice Július Klein.

Ocenenie sa udeľuje každoročne od roku 1999. Návrh na udelenie ceny predkladajú ministerke odborné a umelecké inštitúcie, profesijné občianske združenia či iné neziskové a verejnoprospešné organizácie s pôsobnosťou v danej oblasti, fyzické osoby, orgány štátnej správy a samosprávy, útvary ministerstva ako aj poradné orgány ministerky. Autorom artefaktu Ceny ministerky kultúry v oblastiach profesionálneho umenia je sklársky výtvarník Palo Macho.

Návrh na udelenie ceny môžu záujemcovia podávať iba písomne na predpísanom formulári a podľa pravidiel určených v štatúte ceny. Návrhy je potrebné predkladať najneskôr do 15. januára 2020 na adresu: Ministerstvo kultúry SR, sekcia umenia, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava, alebo elektronicky na e-mailovú adresu: susj@culture.gov.sk.

Ilustračné foto: pixabay.com