Nová kniha esejí Pavla Dinku posúva k najvyššej autorite

576

Novinár a kultúrny publicista Pavol Dinka je mimoriadne plodný a uznávaný autor literatúry faktu, čoho dôkazom sú viaceré ocenenia, za všetky spomenieme aspoň Národnú cenu Vojtecha Zamarovského (2017) za celoživotné dielo v oblasti literatúry faktu. Je však aj invenčný hĺbavý esejista, čoho dôkazom sú zas viaceré knihy a množstvo časopiseckých textov predmetného žánru.

V minulých dňoch náš knižný trh obohatila kniha Dinkových esejí o spoločnosti, kultúre a literatúre s názvom Stretnutia s krutým partnerom (Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2019). Autor sa vo svojich zamysleniach a polemikách s krutým partnerom (svedomím) inšpiroval predovšetkým dielami významných svetových spisovateľov – Mandeville, Dostojevskij, Čechov, Rimbaud, Canetti, Dürrenmatt, Saramago, Houllebecq, Kushnerová a ďalší. Čitateľovi ponúka dvadsiatku esejí so širokým vejárom tém – prieniky slovenskej a českej literatúry po sto rokoch, nástrahy digitálneho veku, zúžené chápanie reality výhradne v bielych a čiernych farbách, individuálny záujem verzus verejné blaho, úsilie oligarchov ovládnuť svet, sila básnického slova, svedomie a morálka, ľudské šťastie verzus materiálny svet, migrácia, Štefánik a jeho ženy, ustavičný rast zbrojenia, tekutá moderna, kriminalita, žurnalistické manipulácie, slepá spravodlivosť atď. Ako píše Dinka v úvode, v úvahách sa stavia do opozície k sebe samému, ale i k jednotlivým udalostiam, ktorých je svedkom, resp. ich sprostredkovane spoznáva. Dobrá esej musí byť nikdy sa nekončiaci spoločenský dialóg a či list adresovaný do vnútra jej autora, ktorý ho posunie tej najvyššej autorite – inému človeku. Toto všetko v novej knihe nájdete v miere vrchovatej.