Nová literárna súťaž pre dolnozemských Slovákov

838

Vznikla nová literárna súťaž, určená je pre dolnozemských Slovákov. Prvý ročník literárnej súťaže „Dolnozemské zlaté pero“ vyhlásil Spolok Slovákov z Bulharska. Poslaním súťaže je podporiť literárnu tvorbu Slovákov žijúcich na Dolnej zemi s cieľom inšpirovať a prezentovať mladú generáciu v literárnej tvorbe v materinskom jazyku. Súťaž tiež poskytne možnosť rozvíjať talent a prostredníctvom literárnych časopisov uverejňovať ich tvorbu na Slovensku. Agentúru SITA o tom informovala predsedníčka Spolku Slovákov z Bulharska Katarína Koňariková.

Súťaž je určená pre Slovákov, ktorí žijú na Dolnej zemi, teda Slovákom z Bulharska, Rumunska, krajín bývalej Juhoslávie či z Maďarska, ktorí tvoria v slovenskom jazyku. Uchádzať sa môžu aj Slováci, ktorí žijú na území Slovenska a majú pôvod na Dolnej zemi.

„Súťažné práce musia byť pôvodné, doteraz nepublikované, nesmú byť zaslané do iných súťaží a musia byť napísané v slovenskom jazyku. Uchádzači môžu súťažiť v kategóriách poézia a próza, pričom v každej sú kategórie pre žiakov základných škôl, žiakov gymnázií a ostatných stredných škôl a dospelých,” uviedla Koňariková. Uzávierka súťaže je 1. mája.

Súťažné práce ohodnotí odborná porota zložená zo spisovateľov pôsobiacich na Dolnej zemi a na Slovensku. Výsledky vyhlásia 5. júla, teda v pamätný Deň zahraničných Slovákov. Výstupom bude následne zborník v elektronickej podobe.

Súťaž podporuje časopis pre mladú literatúru a umenie Dotyky (časopis SSS pre mladú literatúru a umenie) a Fajauka (časopis Spolku Slovákov z Bulharska).

Viac o podmienkach súťaže sa dočítate v aktuálnom printovom vydaní Literárneho týždenníka 13 – 14/ 2020, ktorý kúpite na predajných miestach a na www.ssb.sk.