November 1989 a november 2019: udalosti a výročie v znamení podujatí a reflexií na celom Slovensku – AKTUALIZUJEME!

1247

Národná galéria upozorní na odkaz Novembra 1989 špeciálnou akciou

Na udalosti Novembra ’89 a ich význam sa z rôznych strán pozrie v sobotu 30. novembra špeciálny program Slovenskej národnej galérie (SNG). Akcia „Teraz alebo nikdy!“ ponúkne v bratislavskom sídle SNG kreatívny workshop venovaný dobovým plagátom, vedomostný kvíz aj premietanie filmu. Agentúru SITA o tom informovala manažérka pre publicitu SNG Klára Hudáková. Sprievodné podujatie k digitálnemu projektu Čas-opis 1989 sa v kaviarni Berlinka na Námestí Ľudovíta Štúra začne o 17. hodine.

Účastníkov večera „Teraz alebo nikdy!“ čaká až do 21. hodiny dobový dokumentárny film Plagáty ’89 od Juraja Johanidesa o výrobe revolučných plagátov. Do tvorby vlastného plagátu sa môžu zapojiť na workshope s výtvarníkom Marekom Cinom a básnikom Šimonom Ondrušom. Večer vyvrcholí kvízom venovaným Novembru 1989, ktorým bude sprevádzať Ludwig Bagin. Najlepšie tímy budú odmenené darčekmi z produkcie SNG. Návštevníci sa môžu zúčastniť na ktorejkoľvek časti podujatia, na kvíz je však potrebná rezervácia. Tímy, ktoré sa chcú zapojiť, môžu mať najviac štyri osoby a svoj záujem musia nahlásiť na e-mailovú adresu: miroslava.misova@sng.sk.

Národná galéria si tento mesiac pripomína okrúhlych 30 rokov od pádu komunizmu viacerými akciami. K 30. výročiu Nežnej revolúcie pripravila SNG digitálny projekt Čas-opis 1989. Na webstránke https://1989.sng.sk/, ktorú národná galéria spustila 11. novembra, predstavuje menej známu vizuálnu kultúru Novembra ’89 prostredníctvom fotografií, plagátov, letákov, audio a video materiálov.

Návštevníci webu môžu od 11. novembra deň po dni sledovať vývoj revolúcie vďaka denníku Čas-opis od konceptuálneho umelca a predstaviteľa neoavantgardy Júliusa Kollera (1939 – 2007). Koller v ňom zdokumentoval udalosti a nálady v spoločnosti počas zlomového roku deň po dni. Kollerov Čas-opis sú záznamy, ktoré si umelec viedol dlhoročne. Zápisky venované roku 1989 obsahujú stovky linajkových listov s poznámkami zviazaných bielym špagátom. Dá sa v nich dočítať, „ako sa zo dňa na deň spoločnosť otvára, aj ako sa čokoľvek s prívlastkom komunistický pozvoľna démonizuje. Intelektuálne vnímavý Koller sleduje tento proces diskreditácie ešte včera nedotknuteľných hodnôt takpovediac v priamom prenose a od počiatku s istou rezervou“, priblížila digitalizované svedectvo doby národná galéria.

Bohatý vizuálny materiál na webe 1989.sng.sk sprevádzajú komentáre aktérov Nežnej revolúcie alebo odborníkov na históriu. Tematické „online nástenky“ ukazujú premenu verejného priestoru, médií, kultúrnych inštitúcií. Zachytávajú solidaritu, kreativitu a občiansku energiu, ktoré na sklonku roka 1989 zjednotili slovenskú verejnosť. Zatiaľ prinášajú informácie, fotografie a ďalšie materiály k témam: Hranica, Neoficiálna výtvarná scéna, Ochrana prírody a krajiny, Otvorenie médií, Študentské hnutie, Súdruhovia posledných dní a Život na prelome. V blízkej budúcnosti pribudnú informácie na témy: Nacionalizmus, Po Novembri, Popkultúra a alternatíva, Protest, Revolúcia očami detí, Rošády na piedestáloch a Verejný priestor.

Ústavný článok o vedúcej úlohe komunistickej strany zrušil parlament pred 30 rokmi
Na mimoriadnej schôdzi Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky (FZ ČSSR) pred 30 rokmi zrušilo ústavný článok, ktorý garantoval komunistickej strane vedúcu úlohu v štáte a spoločnosti. Predstavitelia československého komunistického režimu pristúpili na požiadavky opozície a súhlasili so zmenou Ústavy po masívnom generálnom štrajku z 27. novembra, keď zistili, že už nemajú takmer žiadnu podporu obyvateľstva.

Do celoštátneho dvojhodinového protestného štrajku sa vtedy zapojilo takmer 75 percent obyvateľov, väčšina podnikov, fabrík a inštitúcií. Pracoviská s nepretržitou prevádzkou sa do štrajku zapojili manifestačne. Štrajk sprevádzali početné demonštrácie, na ktorých občania pod spoločným heslom „Koniec vlády jednej strany“ vyjadrovali svoju nespokojnosť s komunistickým režimom a požadovali slobodné demokratické voľby.

Poslanci vtedajšieho federálneho parlamentu, zloženého prevažne z komunistických prominentov, 29. novembra 1989 sami navrhli zrušiť v ústave 4. článok, ktorý od roku 1960 legislatívne ukotvil vedúcu úlohu komunistickej strany v štáte. Hlasovalo sa taktiež o zmene článku 6 o Národnom fronte, v ktorom boli združené povolené politické strany a spoločenské organizácie, ako aj o článku 16, podľa ktorého kultúrna politika, vzdelávanie a výchova mohli byť vedené len v duchu marxizmu-leninizmu a vedeckého komunizmu. Zo všetkých 309 prítomných poslancov ani jeden nehlasoval proti ústavným zmenám a ani sa nezdržal hlasovania.

Po vyše štyroch desaťročiach tak vo vtedajšom Československu skončil mocenský monopol komunistickej strany a republika sa vrátila k systému politickej plurality. Posledné demokratické voľby sa totiž v krajine konali v roku 1946.

Občania si mohli opäť slobodne vyberať svojich zástupcov necelých sedem mesiacov po novembrových udalostiach v roku 1989. Volebné miestnosti sa otvorili nasledujúci rok 8. júna 1990 o 14. hodine. Počas dvoch volebných dní vtedy prišlo k hlasovacím urnám rekordných 95,39 percenta voličov a po zrátaní všetkých platných hlasov zvíťazila vo voľbách do Slovenskej národnej rady Verejnosť proti násiliu (VPN) so ziskom 29,35 percenta, ktorá spolu s ďalšími šiestimi stranami obsadila poslanecké kreslá v slovenskom parlamente.

Po voľbách vznikla na Slovensku koalícia zložená z VPN, Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a Demokratickej strany (DS). Zostavila novú vládu Slovenskej republiky, ktorej predsedom sa 27. júna 1990 stal nominant VPN Vladimír Mečiar.

Informácie pochádzajú z www.wikipedia.org, www.upn.gov.sk a archívu agentúry SITA

Komentovaná prehliadka k výstave 1989 Sametová nežná a prednáška kurátora výstavy Tomáša Pospěcha

Uskutoční sa 3. decembra 2019 o 17. hodine v Synagóge – Centre súčasného umenia v Trnave, kde spomínaná výstava potrvá do 20. decembra.

Tridsať rokov po „Nežnej“ alebo „Sametovej“ revolúcii a tridsať rokov života v slobodnej spoločnosti. To je nepochybne dostatočný dôvod na zamyslenie. Tento dôležitý medzník v dejinách slovenského a českého národa pripomenie výstava fotografií 1989 Sametová nežná, zostavená fotografom Tomášom Pospěchom. Výročie priblíži séria článkov, rozhovorov, komentárov, televíznych programov aj výstav. Chceme sa pridať k týmto spomienkovým oslavám. Zaujíma nás, aký zostal zachovaný vizuálny obraz udalostí roka 1989 a aké najzaujímavejšie momenty zachytili výrazní slovenskí a českí fotografi, či už ich fotografovali ako zamestnanci agentúr a redakcií, z vlastného záujmu alebo ako aktívni účastníci protestov.
„Niektoré snímky sa našli v archívoch autorov a vystavujú sa po prvý raz. Predstavené fotografie piatich slovenských a piatich českých fotografov môžu byť pre pamätníkov výzvou, či si na niektoré z týchto silných obrazov spomenú, pričom sa dozvedia, ktorý fotograf ich vytvoril. Tým mladším môžu sugestívne a v skratke priblížiť vtedajšie udalosti,“ povedal k výstave, ktorú pripravilo České centrum Bratislava.
Tomáš Pospěch je fotograf, historik umenia, kurátor. Žije v Prahe a v Hraniciach. Vyštudoval fotografiu na Inštitúte tvorivej fotografie Filozoficko-prírodovedeckej fakulty Sliezskej univerzity v Opave (1998), dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci (1995) a na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (1999) a doktorandské štúdium na ITF FPF SU v Opave (2013). Od roku 1997 je zamestnaný ako pedagóg na ITF FPF SU v Opave. Vo vlastnej tvorbe rozvíja rôzne kontextuálnej prístupy blízkej ako súčasnému novému dokumentu, tak prieskumu média fotografie. Užívaním rôznych vizuálnych stereotypov narušuje hranice tradičného dokumentu a žánru krajiny.
Organizované v spolupráci s Českým centrom Bratislava.

Na novom webe sprístupnili doteraz nepublikované materiály

Občianske združenie November 89 spúšťa 30 rokov od Nežnej revolúcie multimediálny projekt November 89 Today. Ten má posilniť povedomie o študentskom hnutí a pripomenúť hodnoty, ktoré sú aktuálne aj dnes. Otvára diskusiu o slobode a demokracii s mladou generáciou, ktorej sú dnes udalosti z novembra 1889 vzdialené. Agentúru SITA o tom za občianske združenie November 89 informoval Štefan Vadocz.

Ako ďalej uvádza, na internetovej adrese november89.today je možné od dnes nájsť doteraz nepublikované materiály z osobných archívov. Je prvým zo série obsahových projektov, ktoré iniciovali pôvodní študentskí lídri z Novembra 89 – Zuzana Mistríková, Filip Vagač, Boris Strečanský, Juraj Vaculík a ďalší. Obsah budú tvoriť séria dokumentov November TV, kampaň na sociálnych sieťach, kniha rozhovorov, magazín pre školy, zber dát a fotoarchív.

„Aj po 30 rokoch sú študenti tým katalyzátorom a aktivátorom tém, ktoré si spoločnosť musí sama sebe položiť, zodpovedať a riešiť. A za posledné roky sa ukázalo, že mladí ľudia sú rozumní, uvedomujú si, že sami sebe pripravujú budúcnosť a formujú, v akej spoločnosti, v akom štáte, akej krajine budú žiť,“ povedal člen občianskeho združenia November 89 Vaculík.

Združenie vysvetľuje, že téma revolúcie je zobrazovaná zo súčasnej perspektívy, čo otvára priestor na aktuálne spoločenské otázky a problémy, ktoré dnes mladí ľudia považujú za dôležité riešiť a zmeniť. V dokumentoch budú protagonistami dnešní mladí ľudia a študentskí aktéri Nežnej revolúcie. Medzi aktivity združenia November 89 patrí aj pripravovaná kniha rozhovorov so študentskými lídrami z Novembra v spolupráci s novinárom Karolom Sudorom.

Združenie tiež katalogizuje a spracúva fotoarchív, ktorý pozostáva z mnohých fotografií z prostredia študentského hnutia z Novembra 1989 a týmto oslovuje všetkých, ktorí by mali záujem poskytnúť fotografie či dokumenty týkajúce sa študentského hnutia. Zároveň pripravuje projekt, ktorý bude metódou autentických rozhovorov zaznamenávať a následne spracúvať výpovede aktérov z tohto obdobia. Ambíciou združenia je dokumentovanie a mapovanie nielen toho, čo sa dialo v Bratislave, ale pokrytie celého Slovenska, všetkých centier študentského vzopätia na celom Slovensku a iniciovanie reflexie tohto jedinečného fenoménu moderných slovenských dejín.

Projekt November 89 Today bude pokračovať vo forme klubu Novembra 89, ktorý bude vyhľadávať a spájať študentov, ktorí boli aktívni na vysokých školách po celom Slovensku. Jednotlivé udalosti chce spracovať metódou Oral history, ktorá pomôže zachytiť dôležité okamihy, ktorými študentské hnutie prispelo k zmenám v našej spoločnosti.

November 89 je občianske združenie založené za účelom prepojenia študentských lídrov Nežnej revolúcie so súčasnou generáciou študentov. Jeho cieľom je posilnenie povedomia o študentskom hnutí a zdieľanie hodnôt slobody a demokracie. November 89 je otvorenou platformou pre všetkých, ktorí majú záujem prispieť k mapovaniu najvýznamnejšej udalosti moderných dejín Slovenska. Združenie je pripravené spolupracovať so všetkými existujúcimi inštitúciami a neformálnymi iniciatívami venujúcimi sa kultivácii a zachovávaniu pamäti.

Nežnú revolúciu v Trnave pripomína pamätná tabuľa s nápisom Sloboda!

Nežnú revolúciu z novembra 1989 v Trnave pripomína pamätná tabuľa s nápisom Sloboda!, ktorú v nedeľu na fasáde Divadla Jána Palárika za zvuku štrngania kľúčov odhalili trnavský župan Jozef Viskupič a viceprimátor Trnavy Tibor Pekarčík. Z balkóna divadla sa prítomným po tridsiatich rokoch opäť prihovoril Vladimír Oktavec, vtedajší herec a moderátor trnavských protestných zhromaždení. Ľudí na námestí pred divadlom bolo výrazne menej ako počas revolúcie.

Oktavec pripomenul, že November 1989 nebol o tom, aby sudcovia pomáhali hochštaplerom, ani o tom, aby sa politici s finančníkmi dohodovali o tom, ako presunúť peniaze do toho správneho vrecka. „November 1989 bol o tom, aby sme mohli hovoriť, čo si myslíme, konať, čo cítime a voliť, koho chceme a nie jednotnú kandidátku Národného frontu, ktorú nám vnútili,“ povedal Oktavec, ktorému komunisti poslali otca na sedem rokov do uránových baní.

Pamätná tabuľa s nápisom Sloboda! a dátumami 17. november 1989 a 17. november 2019 je podľa jej spoluautorky Anny Mihokovej zostavená z piatich platní, v ktorých sú dátumy a nápis vyrezané. Slovo Sloboda! podľa nej časom prirodzene zhrdzavie a tak sa zvýrazní. Spolu s ňou na tabuli pracovala aj Mira Podmanická.

Trnavčania si 30. výročie Nežnej revolúcie pripomenuli na Trojičnom námestí dvojdňovou sériou koncertov so spoločným názvom Pocta slobode. Slobode vzdal poctu Pražský výběr a The Plastic People of the Universe spolu so skupinou Longital. V nedeľu zasa zoskupenia Ľudové Mladistvá spolu so Spectrum Quartett a ich hosťami Petrom Lipom, Strapom a Zuzanou Mikulcovou.

Na Námestí slobody vznikne Pamätník demokratickej revolúcie 1989

Na bratislavskom Námestí slobody, oproti budove Úradu vlády SR, vznikne Pamätník demokratickej revolúcie 1989. Prostriedky na jeho realizáciu vyčlenili z mestského rozpočtu, ale peniaze budú zháňať aj z iných zdrojov. Informovali o tom dnes primátor Bratislavy Matúš Vallo a mestský poslanec a tvár Nežnej revolúcie Ján Budaj na tlačovej konferencii. „Dnes sme vyhlásili víťaza súťaže, na začiatku budúceho roka nás čaká fáza fundraisingu (zhromažďovanie a získavanie príspevkov a finančných zdrojov, pozn. SITA). Budeme chcieť, aby na pamätník neprispievalo len mesto ale aj iné subjekty, oslovíme napríklad župu,” uviedol Vallo s tým, že po tom, ako dostanú realizačný projekt s výkazom výmer od autorov, začnú verejné obstarávanie. O rok by teda Námestie slobody mohlo byť obohatené o hotový pamätník. „Bude to pamätník aj pre všetkých tých, ktorí mali šancu dať bodku za vyše 40-ročným bojom s totalitou a za vyše 140-ročným úsilím Slovenska o to, aby sme mohli zobrať veci verejné do vlastných rúk,” uviedol Ján Budaj.

Pamätník bude vytvorený tak, že zapadne do súčasného riešenia námestia. Víťazný návrh zaujal porotu „nepatetickou formou” a horizontálnosťou. „Zvoleným materiálom a zameraním sa Pamätník demokratickej revolúcie 1989, ktorý bude aj pripomienkou obetí éry totality, hlási k pamätníku Brána slobody, ktorý bol vytvorený ako pocta obetiam železnej opony,” uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla v tlačovej správe.

Prvé kolo architektonickej súťaže na nový pamätník sa konalo na prelome rokov 2014 a 2015, druhé kolo na prelome rokov 2018 a 2019, pričom „z prvých šesť odporúčaných návrhov z prvého kola bol iniciátormi pamätníka vybraný návrh autorov Emanuela Zatlukaja, Branislava Lackoviča a Jakuba Trajtera,” uviedol Bubla. Autori svoj návrh postavili na motíve stôp protestujúceho davu, ako “univerzálneho symbolu občianskeho odporu, ktorý neustúpil, ale ani sa neznížil k násilnej pomste, vďaka čomu revolúcia dostala meno ‘nežná’,” vysvetlil na záver Bubla.

Bratislavské mestské zastupiteľstvo schválilo zámer umiestnenia nového “Pamätníka 17. novembra” na Námestie slobody ešte v roku 2014. Zámer vzišiel z Iniciatívy za Pamätník demokratickej revolúcie 1989 zastúpenej Jánom Budajom. „Chceme si pamätať, že moc u nás pochádza od občanov, ktorí sa postavili na uliciach a námestiach Slovenska proti nelegitímnemu štátnemu násiliu, za ľudské a občianske práva a slobodu,” vysvetlil Budaj s tým, že pamätník má zhumanizovať priestor námestia, ktoré v minulosti slúžilo skôr na to, aby verejný priestor rozbíjalo. “To ako vyzerá toto námestie, má aj politické korene,” dodal Budaj s tým, že na tomto mieste stáli tisíce študentov, ktorí porušili zákaz stáť na trávniku.

V Divadle J. Záborského v Prešove si Nežnú pripomenuli spracovaním kľúčových udalosti

Kľúčový dátum revolučných dní 17. november 1989 oslávil Prešovský samosprávny kraj (PSK) galaprogramom Nežná 30 v Divadle Jonáša Záborského v Prešove vo štvrtok 14. novembra. Pripomenutie významnej udalosti spred 30 rokov prinesie na veľkú scénu divadla vyše stovka účinkujúcich z celého Prešovského kraja.

Originálne audiovizuálne spracovanie kľúčových udalosti novodobej histórie prinieslo emotívny zážitok a poukázalo na to, že sloboda a ľudské práva sú najväčšími hodnotami spoločnosti. V programe vystúpili mladí študenti a umelci z Popradu, Sniny, Vranova nad Topľou, Medzilaboriec, Kežmarku, Levoče, Starej Ľubovne, Stropkova, Lipian, Humenného, Svidníka, Svitu i Spišskej Belej.

V predstavení zazneli silné slová a dodnes šírené mottá či rebelantské odkazy. Nebudú chýbať známe piesne Karla Kryla, Roba Grigorova, Marty Kubišovej, Jara Filipa a skupiny Tublatanka. „Celá dramaturgia je vystavaná tak, aby sme v našom galaprograme predstavili tvorbu najväčších slovenských autorov, rebelov, ktorí hýbali dejinami,“ uviedla Husárová. Spomedzi profesionálnych umelcov sa na galaprograme podieľali napríklad tanečná skupina Bardfa, Michal Smetanka či James Evans band. „Snažili sme sa vychytať to najlepšie, čo náš kraj má a predstaviť to publiku trochu inak,“ zdôraznila režisérka.

Program bol popretkávaný zábermi z Nežnej revolúcie, ktoré zostrihali študenti stredných škôl. „Každý song, ktorých tam odznelo desať, má svoj videoklip a robili ich naši študenti. Na to som veľmi hrdá,“ uviedla Husárová. Dodala, že odkaz novembrových dní budú divákom tlmočiť tri hlavné postavy, a to Pravda, Sloboda a Neha. „Tieto tri devy, ktoré sú stvárnené študentkami strednej školy, budú spájať dej veľmi silnými slovami, veľmi silným odkazom pre súčasnú generáciu,“ povedala.

Program si na dopoludňajšej predpremiére v Divadle Jonáša Záborského v Prešove mohli pozrieť študenti stredných škôl z Prešovského kraja. Večerné predstavenie bolo venované pozvaným hosťom a verejnosti.

Prvé dni Festivalu slobody patria filmovej prehliadke a diskusiám

Prvé dni Festivalu slobody patria filmovej prehliadke a diskusiám, na ne nadviažu spomienky, divadlo a koncert. Deviaty ročník Festivalu slobody sa začal programom pre študentom v kine Lumiere už v pondelok 11. novembra. Počas prvých troch pracovných dní týždňa priniesol dopoludňajšie bloky pre školy, ktoré spojili premietanie dokumentárneho filmu, resp. filmov, diskusiu a premietanie hraného filmu. V utorok 12. novembra si študenti mohli pozrieť úplne nový slovenský dokument Spýtaj sa vašich, po ktorom medzi študentov prišli aj zástupkyne autorského tímu.

Program festivalu pre verejnosť otvorila filmová prehliadka a diskusie. Kým utorkový blok ponúkol hraný film Moszkva tér, nový český dokument Konspirace 1989 a film Toman, v stredu 13. novembra si diváci v kine Lumiere mohli pozrieť blok hraných filmov Studená vojna, Skřivánci na niti a Balón.

V utorok večer bola v historickej budove Národnej rady na Župnom námestí medzinárodná diskusia November ´89 o páde komunistických režimov v krajinách bývalého sovietskeho bloku. V stredu o 18. hodine budú v rovnakých priestoroch diskutovať priami aktéri Nežnej revolúcie na Slovensku Ján Budaj, Ladislav Snopko, Vladimír Ondruš a Juraj Alner.

Ústav pamäti národa tiež pozýva verejnosť na spomienku na pochod študentov zo 16. novembra 1989. Bude vo štvrtok 14. novembra o 13. hodine pred Univerzitou Komenského na Šafárikovom námestí v Bratislave. Na podujatí budú prítomní aj priami účastníci pochodu, ktorí v predvečer Dňa študentstva roku 1989 žiadali reformy a viac slobody.

Súčasťou Festivalu slobody bude vo štvrtok 14. novembra aj divadelné predstavenie Audiencia, ktoré napísal disident a porevolučný prezident Václav Havel. Medzinárodný koncert Protestsongy – Hlas slobody v Strednej Európe, ktorým vyvrcholí Festival slobody pod pyramídou, bude v piatok 15. novembra o 17. hodine v budove Slovenského rozhlasu.

Obdobie, keď bola Európa rozdelená na dva bloky, obete Železnej opony a pochod Ahoj, Európa pripomenie v nedeľu 17. novembra Víkend zatvorených hraníc – symbolické uzavretie hranice na Cyklomoste slobody v Devínskej Novej Vsi spojené s pietnou spomienkou a zapálením sviečok.

Deviaty ročník Festivalu slobody dopĺňajú viaceré výstavy: Prísne strážené hranice ukážu výstavy Železná opona v Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku v Devínskej Novej Vsi a tiež Pocta slobode na hrade Devín.

Pád komunistického režimu priblíži výstava veľkorozmerných fotografií novembrových udalostí v Bratislave a Košiciach Vtedy na východe, vtedy na západe v bratislavskom kine Lumiere, výstava Sametová/Nežná na Nádvorí sv. Juraja Primaciálneho paláca a interaktívna výstava N89. Cesta k slobode na Bratislavskom hrade, ktorá vznikla v spolupráci so Slovenským národným múzeom.

Na väčšinu podujatí je vstup voľný. Viac informácií o podujatiach, čase a mieste konania je k dispozícii na www.festivalslobody.sk.

Sloboda nie je samozrejmosť, pripomína výstava na Bratislavskom hrade

Už tri desaťročia žijeme v slobode a nemali by sme to považovať za samozrejmosť. Upozorní na to aj dlhodobá výstava, ktorú Slovenské národné múzeum (SNM) otvorí na Bratislavskom hrade už tento týždeň. Po štvrtkovej vernisáži v Zimnej jazdiarni si expozíciu N89 – Cesta k slobode môžu záujemcovia pozrieť od piatka 15. novembra. Na treťom poschodí hradu bude prístupná až do 22. novembra budúceho roka. Agentúru SITA o tom za organizátorov informovali zástupcovia zo SNM – Historického múzea. Na projekte spolupracovalo SNM s Ústavom pamäti národa a Klubom 89.

Pri každom okrúhlom výročí Nežnej revolúcie pripravilo SNM – Historické múzeum spomienkovú výstavu, pri tridstiatom sa rozhodlo projekt rozšíriť o rozmer vnímania slobody. Výstava N89 – Cesta k slobode ukáže, že od revolučných dní v roku 1989 dorástli na Slovensku dve generácie mladých ľudí, ktorí buď Nežnú revolúciu nezažili alebo mali sotva 10 rokov, a teda nerozumeli politickým zmenám v štáte. Začiatok výstavy je z toho dôvodu rámcovaný druhou polovicou 80. rokov 20. storočia. Návštevníkom umožní spoznať alebo pripomenúť si hlavné obmedzenia slobody v komunistickom Československu. Vďaka spolupráci s viacerým inštitúciami a desiatkami súkromných osôb sa súčasťou expozície stali aj dodnes nevystavované predmety, ktoré doplnia multimediálne prvky. Výstavu uzatvárajú prvé slobodné voľby a symbolicky aj zničenie Pamätníka Klementa Gottwalda a tiež premenovanie Gottwaldovho námestia v Bratislave na Námestie slobody.

Výstava N89 – Cesta k slobode bude pre záujemcov na Bratislavskom hrade otvorená počas zimnej sezóny do 3

SNG spúšťa špeciálny web k Novembru ’89

K 30. výročiu Nežnej revolúcie pripravila SNG digitálny projekt Čas-opis 1989. Ukáže ním menej známu podobu Nežnej revolúcie. Na webstránke www.1989.sng.sk, ktorú národná galéria spustí v pondelok 11. novembra, predstaví vizuálnu kultúru novembra ’89 prostredníctvom fotografií, plagátov, letákov, audio a video materiálov. Agentúru SITA o tom informovala manažérka pre publicitu SNG Klára Hudáková.

Bohatý vizuálny materiál na webe 1989.sng.sk budú sprevádzať komentáre aktérov Nežnej revolúcie, alebo odborníkov na históriu. Tematické „online nástenky“ ukážu premenu verejného priestoru, médií, kultúrnych inštitúcií. Zachytia solidaritu, kreativitu a občiansku energiu, ktoré na sklonku roka 1989 zjednotili slovenskú verejnosť. Návštevníci webstránky budú deň po dni sledovať vývoj revolúcie vďaka denníku ČASO-PIS od konceptuálneho umelca Júliusa Kollera. Koller v ňom zdokumentoval udalosti a nálady v spoločnosti počas zlomového roku. Okrem digitálneho projektu platformy Lab.SNG ponúkne Slovenská národná galéria rôzne sprievodné programy, workshopy a metodické aktivity pre školy.

Webstránku podrobne predstavia pracovníci národnej galérie dva dni od jej spustenia, v stredu 13. novembra o 18. hodine v kaviarni Berlinka v bratislavskom sídle galérie. V úvode večera projekt Čas-opis 1989, web www.1989.sng.sk a denníky Júliusa Kollera ČASO-PIS priblížia vedúci oddelenia digitálnych zbierok a služieb SNG Michal Čudrnák a kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG Petra Hanáková. Nasledovať bude projekcia filmových dokumentov vo výbere a s úvodom Petry Hanákovej. Diváci si pozrú filmy, ktoré oživia dôležité politické a spoločenské udalosti z rokov 1989 a 1990.

Novembru 1989 sú venované aj ďalšie akcie v bratislavskom sídle SNG. Piatkový program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov. Akcia Rodina – 1989 zavedie jeho účastníkov do čias malého pioniera Petra, kedy sloboda nebola samozrejmosťou, no ani napriek múru deťom nikto nezabránil snívať. O tom, že záver 80. rokov nebol spojený len s náhlou zmenou politického svetonázoru, no zlomový bol aj pre umenie a architektúru, rozpovie 19. novembra akcia Architektúra ’89. Na udalosti novembra ’89 sa z rôznych strán pozrie 30. novembra špeciálny program národnej galérie „Teraz alebo nikdy!“. Ponúkne kreatívny workshop venovaný dobovým plagátom, vedomostný kvíz aj premietanie filmu. Viac podrobností o jednotlivých akciách možno nájsť na webstránke Slovenskej národnej galérie https://www.sng.sk.

Nežnú si v Trnave pripomenú koncertami

Trnavčania si 30. výročie Nežnej revolúcie pripomenú počas budúceho víkendu na Trojičnom námestí dvoma koncertami so spoločným názvom Pocta slobode. V sobotu 16. novembra popoludní tam bude hrať Pražský výběr a The Plastic People of the Universe spolu so skupinou Longital. V nedeľu zasa zoskupenia Ľudové Mladistvá spolu so Spectrum Quartett a ich hosťami Petrom Lipom, Strapom a Zuzanou Mikulcovou. Z balkóna Divadla Jána Palárika sa prítomným prihovoria tváre Novembra 1989. Hlavným organizátorom podujatia je Trnavský samosprávny kraj.

Trojičné námestie bolo pred troma desaťročiami, vtedy ešte s názvom Gottwaldovo námestie, centrom revolučných udalostí v Trnave. Jednou z požiadaviek verejnosti bol aj návrat súsošia Najsvätejšej Trojice na centrálne námestie, čo sa o niekoľko mesiacov aj podarilo.

Rôzne aktivity k výročiu si pripravili aj ďalšie kultúrne a vzdelávacie inštitúcie v Trnave. Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo k historickým udalostiam spred troch desaťročí dokumentárnu výstavu November 1989. Návštevníkom priblíži udalosti od 16. novembra 1989 až po prvé slobodné voľby v júni 1990. Knižnica Juraja Fándlyho pripravila podujatie určené predovšetkým tým, ktorí sa narodili už do demokratických pomerov. Udalosti z novembra 1989 v Trnave priblíži v diskusii s politológom Jozefom Lenčom organizátor revolučných udalostí v Trnave, vtedajší herec Vladimír Oktavec.

Rovnako ako inde vo vtedajšom Československu, aj v Trnave boli hlavnými organizátormi revolučných udalostí herci vtedajšieho Divadla pre deti a mládež. Novembrové mítingy neraz zaplnili v tom čase Gottwaldovo námestie.

 Revolučné fotografie v Prešove aj v Rimavskej Sobote

Novembrové udalosti roku 1989 z pohľadu Prešovčanov mapuje nová výstava Krajského múzea v Prešove venovaná 30. výročiu Nežnej revolúcie. Autentické fotografie zachytávajú emócie ľudí, udalosti a atmosféru pádu komunistického režimu. Autormi fotografií sú Dionýz Dugas, Dušan Guzi, Peter Kalenský a Viktor Zamborský. Výstava v priestoroch Rákociho paláca potrvá do 19. januára 2020. V rámci tradičného podujatia Čaj o piatej u Rákociho, ktoré sa uskutoční 20. novembra, múzeum pripravilo aj besedu s aktívnymi účastníkmi novembrových udalostí v Prešove.

Ako uviedol Rastislav Žitný z Krajského múzea v Prešove, ide o reprízu výstavy pod názvom Príčiny, argumenty, premeny, ktorá bola otvorená 20. marca 1990 vo výstavnej sieni vtedajšej Galérie výtvarných umení v budove Kolégia. „Keď otvárame reprízu tejto historickej výstavy po tridsiatich rokoch, vidíme tu pôvodné, dobre zachované čiernobiele fotografie, spracované náročným mokrým procesom v tmavej komore, ktoré majú už nielen dokumentárnu, ale aj historickú hodnotu,“ prezradil fotograf a jeden z autorov výstavy Dionýz Dugas, podľa ktorého bola fotografia v tej dobe vyhradená, na rozdiel od dneška, len pre malú skupinu odborníkov.

Pôvodné fotografie sú inštalované na symbolických tridsiatich paneloch. Jedným z vystavujúcich fotografov je aj spolupracovník agentúry SITA Viktor Zamborský, ktorý zachytil prvé protesty na prešovskom námestí. „Keď ma pred prvým protestom stretli niektorí funkcionári mesta a strany, varovali ma, aby som tam nešiel, že ma zbijú a rozbijú mi fotoaparát. Povedal som im, že som nikomu neuškodil, len idem zaznamenať históriu na celuloidový pás,“ vrátil sa k obdobiu spred tridsiatich rokov Zamborský, ktorý na výstavu vo veľkom formáte pripravil časť archívnych fotografií. „Archív sa časom scvrkol, ale niektoré zábery sa zachovali. Fotil som nielen protestné zhromaždenia, ktoré sa konali pred okresným úradom a na opačnej strane ako stojí v súčasnosti prešovská radnica, ale aj stretnutia Verejnosti proti násiliu,“ dodal pre agentúru SITA Zamborský.

Ako uviedol Dugas, Nežnej revolúcii trvalo celý týždeň, kým dorazila do Prešova. Napriek tomu, že na fakultách to vrelo, navonok preniklo len málo informácií, k čomu výrazne prispelo najmä vedenie vtedajšieho Okresného výboru Komunistickej strany Slovenska. „Keď sme sa už začali takmer strachovať či túžobne očakávaná revolúcia neuviazne na ceste k nám, v piatok 24. novembra napoludnie sa uskutočnil prvý protestný sprievod študentov a učiteľov vysokých škôl,“ pripomenul Dugas.

Súbor 11 dobových fotografií, ktoré zachytávajú revolučné udalosti z jesene 1989 v meste Rimavská Sobota, predstavuje Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v priestoroch stálej vlastivednej expozície. Ako informovala agentúru SITA lektorka a múzejná pedagogička GMM Elena Lindisová, múzeum si tak pripomína 30. výročie tzv. nežnej revolúcie. Fotografie, ktoré nasnímala fotografka múzea Júlia Ferleťáková, budú vystavené do 1. decembra.

Atmosféru novembrových i decembrových dní v Rimavskej Sobote približujú vybrané fotografie, ktoré návštevníka vrátia do tejto doby. „Najidentickejšou udalosťou bol generálny štrajk, ktorý sa uskutočnil 27. novembra. Do štrajku sa zapojilo okrem iných organizácií aj Gemerské múzeum. Hlavná tribúna, z ktorej zazneli revolučné príhovory, bola umiestnená v priestore dnešného parkoviska pred Billou, každý ale vtedy vedel že je to ´pri tabakovej továrni´. Z tejto tribúny sa prítomným prihovoril Marian Lacko a prečítal demokratické požiadavky Občianskeho fóra, ktoré vzniklo 19. novembra,“ uviedla lektorka s tým, že išlo najmä o zrušenie ústavného článku o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti, čo nakoniec znamenalo pád komunistického režimu.

Rimavskosobotské múzeum spravuje okrem zbierkových fondov aj archívne dokumenty, medzi nimi aj rozsiahly súbor dobových fotografií. Z nich bolo vybraných jedenásť takých, ktoré dokumentujú novembrové udalosti roku 1989 v meste. „Fotografie zachytávajú uvedené momenty, ľudí, transparenty a vyhlásenia, a tým približujú reakciu nášho mesta na celoplošné politické dianie v Československu na jeseň 1989,“ dodala Lindisová.

Deň otvorených dverí v znamení Nežnej

Verejnosť má po roku opäť možnosť spoznať Prešovský kraj netradične a neformálnejšie než zvyčajne. V utorok 12. novembra v rámci Dňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) svoje dvere otvorí Úrad PSK a spolu s ním sa verejnosti predstavia aj inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy. Návštevníkom po celom kraji ponúknu sprievodný program múzeá, galérie, divadlá, knižnice, ako aj zariadenia sociálnych služieb a stredné školy.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, tohtoročná prezentácia kraja a inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja sa nesie v atmosfére reflektujúcej na obdobie spred 30 rokov. „Tematicky ladený Deň PSK venovaný Nežnej revolúcii tak verejnosť symbolicky prenesie do roku 1989, ktorý Slovensku priniesol zmenu režimu a zrod demokratického štátu,“ uviedla Jeleňová. Na Úrade PSK na Námestí mieru priblíži túto významnú udalosť vystúpenie žiakov a umelcov z regiónu. Spolu 35 účinkujúcich predstaví program tvorený zborovým spevom, pásmom rebelských veršov a gitarovými aranžmánmi. „V ich podaní zaznejú známe hity viažuce sa k Nežnej revolúcii či pamätné štrnganie kľúčov, revolučnú atmosféru posilní videoprodukcia s autentickými zábermi zo 17. novembra,“ informovala hovorkyňa.

V čase od desiatej do štrnástej hodiny budú mať návštevníci možnosť nahliadnuť aj do zasadačky predsedu kraja, vyskúšať si županskú stoličku či zúčastniť sa na otvorenej diskusii s vedením kraja. Bonusom bude vyhotovenie fotografií na počkanie ako spomienky na aktuálny ročník Dňa PSK. Súčasťou podujatia bude aj simulované zasadnutie zastupiteľstva pre žiakov stredných škôl. Na dvoch poschodiach úradu budú zároveň sprístupnené dve fotografické výstavy. Putovná výstava Krajskej organizácie cestovného ruchu Choď a foť prinesie vo výbere najzaujímavejšie miesta kraja. Druhá výstava zaznamenáva fotografický prierez vychádzajúci z kľúčových udalostí revolučného roka 1989.

Bohatý program počas Dňa PSK ponúknu aj inštitúcie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Už tradične vstupné zdarma chystajú krajské múzeá a galérie, bezplatné zápisné či odpustenie sankčných pokút regionálne knižnice. Pre verejnosť budú v kultúrnych inštitúciách k dispozícii komentované prehliadky výstav a expozícií, odborné prednášky či otvorené depozitáre. „V knižniciach sa uskutočnia burzy kníh, besedy so zaujímavými osobnosťami regiónu a pútavé exkurzie, v osvetových strediskách dielne remeselnej výroby a tvorivé workshopy,“ dodala Jeleňová.

So špeciálnou ponukou prichádzajú hvezdárne v Prešove, na Kolonickom sedle a v Roztokoch. Záujemcovia tu budú môcť už 11. novembra a zo záznamu aj nasledujúci deň pozorovať mimoriadny prechod planéty Merkúr pred Slnkom. Symboliku Nežnej revolúcie prinesú mnohé filmové projekcie, s ktorými sa verejnosti predstavia župné stredné školy. V tých nebudú chýbať interaktívne hry na tému socializmu, kvízy a súťaže. „Školy ponúknu informácie o štúdiu, o svojich učebných odboroch, ako aj otvorené hodiny občianskej náuky, besedy s poslancami krajského zastupiteľstva, diplomatmi či veľvyslancami a spomienkové dišputy k Nežnej revolúcii,“ prezradila hovorkyňa.

Svoje dvere otvoria návštevníkom tradične tiež zariadenia sociálnych služieb po celom kraji. Okrem prehliadky priestorov predstavia svoje ergodielne a v rámci nich originálne remeselné zručnosti. Pripravené sú i workshopy či názorné ukážky práce s prijímateľmi v podobe fyzioterapie a canisterapie s možnosťou interaktívneho zapojenia návštevníkov do jednotlivých činností. „Do tohtoročného stretnutia s verejnosťou pritom vnesú aj dotyk Nežnej revolúcie. Stane sa tak v podobe kultúrnych vystúpení, videoprezentácií, besied, medzigeneračných diskusií, ale aj výrobou symbolov spájajúcich sa k revolučnému roku 1989,“ dodala Jeleňová s tým, že podrobný prehľad podujatí je k dispozícii na oficiálnom webovom sídle kraja www.vucpo.sk.

Noc divadiel sa bude venovať aj Nežnej revolúcii

V znamení Nežnej revolúcie a jej aktuálneho odkazu sa nesie 10. ročník Noci divadiel. Podujatie sa koná každoročne, vždy tretiu novembrovú sobotu, keď program v divadlách na celom Slovensku plynie až do neskorej noci. Divadlá, kultúrne centrá, umelecké školy a ďalšie kultúrne priestory otvoria 16. novembra dvere a zákulisia počas večerných a nočných hodín. Informuje o tom webstránka podujatia Nocdivadiel.sk.

Noc divadiel, ktorú koordinuje Divadelný ústav v Bratislave, sa uskutoční v 27 slovenských mestách a vo viac ako v 50-tich divadlách, kultúrnych centrách, umeleckých školách a kultúrnych priestoroch na celom Slovensku. Okrem profesionálnych umelcov zapája aj ochotnícke súbory. Popri divadle je pripravený aj rozmanitý sprievodný program – výstavy, videoprojekcie, rozhovory s divadelnými osobnosťami, divadelné kvízy, workshopy či koncerty. Kompletný program možno nájsť na webstránke http://nocdivadiel.sk/.

Myšlienka Noci divadiel ako spoločného podujatia divadelníkov z rôznych scén vznikla na podnet francúzskych divadelných umelcov. Po prvý raz sa ako pilotný program uskutočnila 25. októbra 2008 v Chorvátsku v Detskom divadle Dubrava v Záhrebe a v Šibenskom divadle. Možnosť prezentovať divadelný program aj inak ako počas všedných dní spája každý rok stovky divadiel a tisícky divákov po celej Európe.

Ústav pamäti národa si pripomenie revolúciu filmami aj diskusiami

Na Festivale slobody si účastníci budú môcť pripomenúť, ako sa rodila sloboda pred tridsiatimi rokmi počas Nežnej revolúcie. Ústav pamäti národa (ÚPN) dnes na tlačovej besede predstavil program festivalu. Deviaty ročník medzinárodného multižánrového podujatia sa bude konať od 11. do 17. novembra nielen v Bratislave, no rozšíri sa aj do regiónov.

V rámci Festivalu slobody v Tvojom meste sa ÚPN podieľa na programe podujatí v Bardejove, Brezne, Martine, Spišskej Belej, Šintave a Nitre.

„November 1989 je míľnik, ktorý priniesol zásadnú zmenu do života občanov. Medzi jeho najväčšie pozitíva patrí politická pluralita, možnosť v praxi uplatňovať základné ľudské práva a náboženské slobody, slobodu cestovania či podnikania. Udalosti z Novembra 1989 v konečnom dôsledku umožnili vznik demokratickej Slovenskej republiky a jej neskoršiu integráciu do európskych a atlantických štruktúr,“ povedal predseda Správnej rady ÚPN Ján Pálffy.

Ústav pri tejto príležitosti pripravil diskusie, výstavy či prednášky na školách a tiež medzinárodnú konferenciu. Každoročne sa konajúci Festival slobody prostredníctvom hraných a dokumentárnych filmov či divadelného predstavenia pripomenie udalosti Nežnej revolúcie. Počas troch úvodných dní sa v kine Lumiere uskutoční filmová prehliadka dopoludnia určená študentom a podvečer prístupná verejnosti. Vo štvrtok 14. novembra budú môcť zažiť návštevníci divadla Malá scéna STU predstavenie Audiencia z pera disidenta a porevolučného prezidenta Václava Havla. Účinkovať budú herci z prešovského Divadla Pavla Jonáša Záborského. Dôležitou súčasťou festivalu bude aj vedecká konferencia Annus mirabilis – rok 1989 a Slovensko – Od totality k demokracii. Tá sa bude konať 12. a 13. novembra v priestoroch historickej budovy národnej rady pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej. Vystúpia na nej aj odborníci z USA a Ruska.

Na všetky podujatia je vstup voľný. Výnimku tvorí len slávnostné otvorenia festivalu 11. novembra a výstava na Bratislavskom hrade 14. novembra, kde bude vstup len pre pozvaných. Viac o programe podujatia na: www.festivalslobody.sk.