Noví riaditelia veľkých divadiel

610

Slovenské národné divadlo má nového riaditeľa. Po transparentnom procese výberová komisia odporučila ministerke kultúry na pozíciu generálneho riaditeľa SND Mateja Drličku. Ministerka Natália Milanová sa vyjadrila nasledovne: „Očakávania odbornej i laickej verejnosti sú veľké a moje ako ministerky nie sú o nič menšie. V súvislosti s menovaním nového generálneho riaditeľa citlivo vnímam aj vyjadrenia Transparency International Slovensko. Najdôležitejšie budú však výsledky.“

Ako uvádza MK SR, Slovenské národné divadlo sa nachádza v neľahkej situácii aj kvôli dlhoročnému nehospodárnemu riadeniu. Preto ministerka predostrela novému riaditeľovi základné požiadavky na ozdravný plán a poverila ho jeho komplexnou prípravou. Ministerstvo bude s novým generálnym riaditeľom a jeho tímom spolupracovať na nastavení procesov aj prostredníctvom spoločnej pracovnej skupiny.

Po vzájomnej dohode bude mať nový generálny riaditeľ 100 dní na to, aby spustil procesy v divadle, ktoré povedú k zlepšeniu situácie a jeho efektívnemu riadeniu.

Z dôvodov neprehliadnuteľnej transparentnosti zápisnicu z výberového konania aj s odôvodneniami rozhodnutia komisie, ako j záznam z verejného vypočutia, zloženie 7-člennej výberovej komisie, životopisy uchádzačov a ich projekty zverejnilo ministerstvo na https://www.culture.gov.sk/ministerstvo/organizacie-ministerstva/vyberove-konania/generalny-riaditel-riaditelka-slovenskeho-narodneho-divadla/.

Nového riaditeľa má aj ďalšia tradičná divadelná scéna – martinské Slovenské komorné divadlo (SKD). Ide o to, že viaceré kultúrne inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, majú od začiatku tohto roka nových riaditeľov, keď o ich menovaní do funkcie na päťročné obdobie rozhodli ešte na decembrovom rokovaní poslanci zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja. Tak je to aj v prípade Slovenského komorného divadla (SKD) v Martine, tradičnej doslova bašty divadelného umenia tak z pohľadu regionálneho, ako aj celoslovenského. No a zároveň jednej z najdôležitejších kultúrnych inštitúcií sídliacich priamo v metropole Turca, podporujúcich kandidatúru Martina v súťaži o udelenie prestížneho titulu EHMK 2026, ktorá je aj garantom jednej zo sedmičky umení (Umenie divadla) v kandidátskom projekte M-ART-IN.

Riaditeľom Slovenského komorného divadla v Martine sa stal Tibor Kubička, ktorý je s martinským divadlom roky priam zrastený a v jeho vedení zastával naposledy funkciu PR manažéra. Vo svojom víťaznom projekte Kubička upozornil aj na to, že„ … prvoradou a najdôležitejšou úlohou vedenia divadla v najbližších mesiacoch bude vrátiť do divadla divákov. Všetkými možnými cestami sa pokúsiť zabezpečiť vyšší príjem pre divadlo inak, ako prvoplánovým zvyšovaním vstupného. Hľadať skôr iné spôsoby zatraktívnenia ponuky. Koronakríza má ešte len bude mať na divadlo nepredstaviteľné dopady so všetkými možnými negatívami – sú deprimujúce, demotivujúce, demoralizujúce aj ekonomicky devastačné“. Novému riaditeľovi a divadlu želáme, aby sa im darilo plniť vytýčené ciele v celom roku 2021 a aby spolu s mestom Martin uspeli aj v súťaži o titule EHMK 2026 a v (nielen) danom roku hostili priaznivcov aj tvorcov divadelnej múzy zo Slovenska i celej Európy. Ako napríklad v už tradične veľkej prehliadke Dotyky a spojenia.