O chrámovom speve (Zhovárali sme sa s Michalom Marčákom, kňazom v Lipanoch)

1187

Chrámový zbor sv. Martina v Lipanoch si v tomto roku pripomína 45. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti na podnet miestneho kňaza Michala Marčáka zbor nahral a na sviatok Narodenia Panny Márie pri slávnostnej akadémii uviedol nové CD s názvom Milosti plná. Obsahuje výber mariánskych sakrálnych skladieb od súčasných slovenských, ale aj svetových skladateľov J. Ruttera, K. Arnesena a M. Frisinu. V tejto súvislosti sme položili niekoľko otázok M. Marčákovi.

Môžete priblížiť históriu chrámového zboru v Lipanoch?

Hudobné zázemie v Chráme sv. Martina v Lipanoch má bohatú históriu. Siaha s prestávkami až do 19. storočia. Chrámový zbor na ňu nadviazal v roku 1973, keď do farnosti prišiel kňaz Pavol Dráb, ktorý sa začal angažovať v práci s mládežou. S pomocou vtedajšieho medika, dnes MUDr. Kornela Broscha začal pracovať dievčenský zbor s päťdesiatimi členkami a pravidelne účinkoval na mládežníckych svätých omšiach i na rôznych cirkevných slávnostiach v chráme. Zbor vtedy na organe sprevádzal dnes už nebohý MUDr. Milan Gaľa. V tom období sa začal formovať aj výhradne mužský zbor, ktorý na Vianoce v roku 1977 odspieval trojhlasnú skladbu Adeste fideles. Neskôr však časť dievčat zo zboru odišla úplne a časť prešla k mužskému zboru, čím sa vytvoril miešaný zbor. Od Vianoc 1982 sa organistkou a zbormajsterkou stala Ďodka Broschová.

Odchovancami zboru sú aj niekoľkí známi umelci. Môžete ich spomenúť?

V zbore vyrástlo niekoľko operných umelcov-sólistov, ktorým sa spev stal celoživotným povolaním, napr. Martin Gurbaľ, Miroslava Maťašová, Marián Lukáč, Aneta Mihályová-Hollá, Marek Gurbaľ a Marcela Pellová-Gurbaľová.

Zboristi sa predstavili počas tých rokov na početných podujatiach. Ktoré z nich by ste osobitne vyzdvihli?

Zbor účinkoval na mnohých cirkevných podujatiach ako biskupská vysviacka, odpustové slávnosti v Gaboltove, Sabinove, Prešove, Šaštíne, Michalovciach či v Humennom. Prezentoval sa v družobnej farnosti Birmensdorf vo Švajčiarsku, v poľskej Piwnicznej a Čenstochovej. Takisto má za sebou plodnú spoluprácu s verejnoprávnymi médiami, kde nahral Vianočnú omšu Bernarda Hersteka spolu so zborom Prešovčatá.

Začiatkom nového milénia sa ujala vedenia zboru Lenka Murínová. Ako by ste opísali toto mimoriadne tvorivé obdobie?

Od roku 2000 zbor pracuje pod vedením Lenky Murínovej, jeho hlavným poslaním je aktívna účasť na liturgických sláveniach. Repertoár je žánrovo pestrý a dopĺňa sa podľa aktuálnych možností a speváckej dispozície samotných členov. V súčasnosti v ňom pôsobí okolo päťdesiat členov. Od svojho vzniku vydal viacero CD nosičov: Leť, myšlienka (2001), Vianoce v Lipanoch (2001), Hviezdičky nad Lipanmi (2008), Deti spievajú Bohu (2012) – vytvorené v spolupráci s Ondrejom Kandráčom. Budúci rok chrámový zbor pripravuje ďalšie CD, ktoré bude tematicky zamerané na slávenie Veľkej noci.

Zhováral sa Pavol Kall