O najkrajších krasliciach virtuálne: prehliadka aj hlasovanie

601

Kraslice sú tradičným symbolom jari a veľkonočných sviatkov. Ako nás informovali y Oravy, do 19. ročníka celoštátnej výtvarnej súťaže O najkrajšiu kraslicu, ktorú tradične vyhlásilo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, sa svojimi prácami prihlásilo viac ako 40 tvorcov z celého Slovenska, detí aj dospelých.

V aktuálnom ročníku zaznamenali inovatívne prístupy tvorcov, ktoré zvýšili originalitu a spracovanie originálnych a tradičných techník. Dominujú kraslice voskované, vyškrabávané, slamenné, drôtované, maľované, ale časté boli aj experimentálne spôsoby zdobenia. Najsilnejšie zastúpená bola skupina dospelých. Práve práce týchto tvorcov mali vysokú technickú úroveň. V tomto roku mohli záujemcovia do súťaže poslať opäť maximálne 10 kraslíc.

Porota pracovala v zložení: predseda poroty Mgr. art. Miroslav Knap , členovia poroty PaedDr. Andrea Mirjanská a Mgr. Anna Gajdošíková.

Z detských prác porota v najmladšej kategórii 5 – 11 rokov ocenila kraslice žiakov zo Základnej školy s materskou školou v Lutišiach Cenou za hravý prístup. V kategórii 12 – 18 rokov získali Cenu za farebnosť žiaci zo Základnej umeleckej školy Imra Weinera Kráľa v Považskej Bystrici. V poslednej kategórii nad 18 rokov získala Cenu za vyškrabkávanú techniku Júlia Vlčková z Častkoviec, Cenu za voskovú techniku Viera Obrinová z Vechca, Cenu za originalitu Magdaléna Vršanská zo Žiliny, Cenu za slamenú techniku Ján Stopjak z Kysuckého Nového Mesta, Cena za drotársku techniku Eva Biarincová z Ružomberka, Cena za inovatívnu techniku Jana Dundová zo Stakčína. Hlavná cena 19. ročníka celoštátnej súťaže O najkrajšiu kraslicu poputuje Márii Krajčovej do Žiliny (ukážka z jej zdobenia na ilustračnej fotografii z archívu OKS).

Virtuálnu výstavu si môžete pozrieť od 1. apríla na Facebooku Oravského kultúrneho strediska: https://www.facebook.com/Oravsk%C3%A9-kult%C3%BArne-stredisko-v-Dolnom-Kub%C3%ADne-559781134355619/.

O krasliciach môžete na našom hlasovať a svojím lajkom rozhodnúť tak o najkrajšej kraslici virtuálne. Hlasovanie potrvá do 14. 4. 2020.