O podporu folklóru je možné žiadať do 12. februára! 

716

Neprofesionálne folklórne telesá či individuálni ľudoví umelci sa o podporu svojej činnosti môžu uchádzať do 12. februára. Ministerstvo kultúry SR predĺžilo pôvodne dva a pol týždňovú lehotu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programu Podpora miestnej a regionálnej kultúry o ďalší týždeň. Vyplýva to z informácií zverejnených na stránke ministerstva. Rezort kultúry výzvu vyhlásil 20. januára a pôvodne mal prihlášky prijímať do 5. februára. Na dotačný program sú vyčlenené dva milióny eur.

Cieľom programu Podpora miestnej a regionálnej kultúry je uchovať pre ďalšie generácie umelecký odkaz predkov. Ide o pokračovanie projektu ministerky kultúry Ľubice Laššákovej (Smer-SD) a premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) Folklór – duša Slovenska.

Program je zameraný na podporu miestnych umeleckých a iných kultúrnych zoskupení, subjektov a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti tradičnej kultúry, folklóru, folklorizmu, záujmovej umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby. Dotáciu poskytne napríklad na tanec, spev, hudbu, divadlo, remeselnú a ľudovú umeleckú výrobu, výtvarné umenie, fotografiu, literatúru či prednes. Finančné prostriedky budú môcť uchádzači využiť na zakúpenie alebo výrobu tradičných odevov a scénických kostýmov, hudobných nástrojov, nákup hudobnej aparatúry, obstaranie nástrojov a prístrojov na tvorbu remeselných a ľudovo umeleckých výrobkov.

Informácie k programu Podpora miestnej a regionálnej kultúry a podávaní žiadosti sú na webovom sídle rezort kultúry http://www.culture.gov.sk/vdoc/842/podpora-miestnej-a-regionalnej-kultury-2020-359.html