O roku 1939 v Múzeu SNP (Potrebná konferencia aj výstava)

699

Múzeum Slovenského národného povstania pripravilo medzinárodnú vedeckú konferenciu 1939 – Rok zlomu. Slovensko a Európa na začiatku 2. svetovej vojny. Konferencia sa uskutoční v dňoch 23. až 25. apríla priamo v Múzeu SNP v Banskej Bystrici a vystúpia na nej mnohí odborníci, predovšetkým historici a publicisti, zaoberajúci sa týmto obdobím dejín a súvisiacimi témami. Bude sa napríklad hovoriť o týchto témach a okruhoch:

  • Slovensko a československá vláda na začiatku roku 1939
  • Marcová kríza ( stupňovanie separatizmu, vojenský zákrok československej vlády a rozbitie Československa)
  • Vznik Slovenského štátu a rokovania s nacistickým Nemeckom.
  • Malá vojna.
  • Politický vývoj Slovenského štátu v roku 1939. (Tvorba a prijatie ústavy, voľba prezidenta, upevňovanie moci HSĽS, medzinárodné postavenie, budovanie mocenských štruktúr – armáda, žandárstvo, tajná služba.)
  • Budovanie základov odbojových štruktúr a ich prejavy.
  • Medzinárodná situácia v predvečer vojny a jej vplyv na slovenskú politiku (Vytvorenie protektorátu Čechy a Morava, dvojstranné rokovania mocností, uzavretie sovietsko – nemeckej zmluvy.)
  • Napadnutie Poľska a účasť slovenskej armády.
  • Hospodárstvo a spoločnosť na Slovensku v roku 1939.

Do programu tvorivo vstúpilo aj Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku, ktoré pozýva na otvorenie výstavy fotografických dokumentov 1939. Od pacifikácie ku vojne, ktoré sa
uskutoční 23. apríla 2019 o 9,10 hodine v Múzeu SNP. V rámci výstavy bude prezentácia o Druhej svetovej vojny s pomocou prieniku do virtuálnej reality, ktorá má hlavne mladšie generácie pútavým spôsobom pritiahnuť k mimoriadne dôležitým dejom tejto časti histórie ľudstva.
Vklad veľvyslanectva do vyššie spomínanej konferencie zaobstarajú ruskí historici a experti: A. N. Artizov (vedúci Federálnej archívnej agentúry, člen
Prezídia Rady Ruskej historickej spoločnosti, vedúci delegácie RHS), ktorý bude hovoriť
o začiatku Druhej svetovej vojny v dokumentoch z ruských archívov; K. I. Mogilevský (výkonný riaditeľ nadácie Dejiny Vlasti), s prednáškou Stanovisko Ruskej
historickej spoločnosti k výročiam začiatku Druhej svetovej vojny a
oslobodenia Východnej Európy od nacizmu; a A. V. Dementjev (riaditeľ múzea Stalingradská bitka s prednáškou Múzeum-rezervácia „Stalingradská bitka“ ako
inštitúcia uchovávania pamiatky o Druhej svetovej vojne.