O slovensko-fínskych literárnych prepojeniach v Banskej Štiavnici

383

V pondelok 19. júla sa v Art Cafe v Banskej Štiavnici konala literárna diskusia s takpovediac slovensko-fínskymi koreňmi a či prepojeniami.

TROJICA AIR je totiž od roku 2020 rezidenciou pre prekladateľov slovenskej literatúry do cudzích jazykov. Na prelome júna a júla sa v rezidenčnom byte v Banskej Štiavnici venuje prekladu ukážok slovenských autorov do fínskeho jazyka Mika Laaksonen. Na podujatí sa predstavil spolu s Vandou Rozenbergovou, ktorá je autorkou jednej z týchto ukážok.
Podujatie moderovala ďalšia slovenská spisovateľka Alexandra Salmela, ktorá dlhodobo žije vo Fínsku.

Začínajúci prekladateľ zo slovenčiny do fínčiny Mika Laaksonen počas rezidenčného pobytu v Trojici AIR v Banskej Štiavnici zostavuje tematické číslo fínskeho časopisu Särö https://www.sarolehti.net/infoeng.php. Cieľom je predstaviť fínskemu čitateľovi tak slovenskú literatúru a kultúru, ako aj problematiku stretnutí dvoch malých jazykov. Časopis bude obsahovať príspevky napríklad od dlhoročnej vedúcej slovakistiky vo Fínsku, Anny Kyppö, či zakladateľky fínčiny na Slovensku, Zuzany Drábekovej, ale aj preklady ukážok zo slovenskej prózy a poézie od A Salmelovej, Eera Balka či M. Laaksonena.

Pripomeňme ešte, že Vanda Rozenbergová debutovala zbierkou poviedok Vedľajšie účinky chovu drobných hlodavcov (2011), nasledovali knižky Moje more (2012), Slobodu bažantom (2015), Muž z jamy a deti z lásky (2017), Tri smrtky sa plavia (2018) a Spoločný nočný mier (2020). Okrem pozoruhodných tém oplýva jej autorská poetika aj objavnými štýlotvornými postupmi. Sama si svoje knihy ilustruje a je tiež spoluautorkou knižnej série pre deti a mládež Websterovci.

Mika Laaksonen sa venuje tiež kultúrnej diplomacii, čo bolo aj predmetom viacerých otázok a odpovedí. Nastolená bola napríklad otázka slovensko-fínskeho literárneho festivalu s viacerými autorskými výstupmi pod spoločným názvom Od fínskych jazier k slovenským plesám, kedže v roku 2022 bude jedným Európskym hlavným mestom fínske a druhým slovenské sídlo. Ďalšou tému bola možnosť prezentácie oboch národných literatúr a spomínaného festivalu v internetovom časopise Kultúrno-literárny týždenník.

Foto: autor

Na fotografii zľava: A. Salmela, M. Laaksonen a W. Rozenbergová