Ocenili ho aj veľké národy a kultúry

681

Po tomto úspechu sa mi podarilo obraz Stana Dusíka, spoločne s reliéfom sv. Cyrila a Metoda od majsterky Ľ. Cvengrošovej, umiestniť aj vo Vatikáne v Krídle Karola Veľkého na Svätopeterskom námestí na výstave európskeho umenia. Ešte jednu výstavu sme „spáchali“: jeho anjel, veľký cez dve poschodia, visel na priečelí našej ambasády v Ríme a vo vetre sa mu vždy zachcelo lietať.

Stano Dusík ho vytvoril na dlažbe kostola v Marano Equo, kde mu medzi omšami vytvoril ateliér Š. Košút. Anjel potom odletel na výstavu anjelov, tuším do Ameriky. Znalci Dusíkovej tvorby si zatiaľ nevšimli jeden z jeho obrazov, na ktorom je tehotná Panna Mária. Ježišovu matku poznáme z mnohých umeleckých stvárnení. Možno niekto z umelcov zachytil ešte pred Dusíkom jej podobu pred narodením Ježiška.

Majster Dusík tak urobil. Obraz pomenoval Madre della atesa: Matka očakávania. Je na ňom krásna Madona s malým bruškom. Dusíkove snivé variácie, precítené, tajomné portréty Krista z Turínskeho plátna udivujú kritikov, skúmateľov Sindone , je v nich čosi viac, niečo naozaj mystické. Možno príde čas, keď to odborná kritika vysvetlí. Stano Dusík už svoje dielo ukončil. Dostali sme od neho umelecké diela, ktoré by ocenili i tzv. veľké národy a ich kultúry. Patria našťastie do slovenskej i do talianskej kultúry. Predstavme ich svetu. Máme sa čím hrdiť. To je moja skromná prosba smerom k slovenskej diplomacii.

Celý spomienkový článok na akad. maliara Stana Dusíka si môžete prečítať v Literárnom týždenníku 1 – 2/ 2020, ktorý stále kúpite na predajných miestach.

Zdroj: Marián Servátka: Ocenili ho aj veľké národy a kultúry. In: Literárny týždenník, ročník XXIII, č. 1 – 2/ 2020 (15. 1. 2020), ISSN 0862-5999, s. 14