Ocenili Múzeum špeciálneho školstva v Levoči

617

Múzeum špeciálneho školstva v Levoči získalo titul najlepšie kultúrno-náučné zariadenie Prešovského kraja za rok 2019. Informuje o tom na svojej stránke Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). Získalo ho v rámci online hlasovania verejnosti v ankete Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2019 v kategórii Naj kultúrno-náučné zariadenie. Vedúca múzea Štefánia Petreková pre agentúru SITA uviedla, že pre múzeum, jediné s danou problematikou v širšom regióne strednej Európy, ide najmä o morálne ocenenie a odzrkadľuje výsledok úspešného roka 2019. Poznamenala, že múzeum tento rok oslávi 30. výročie svojho vzniku, keďže svoje brány otvorilo 16. novembra 1990.

„Sme presvedčení, že interaktívny, zážitkový a hravý priestor našej stálej expozície prispel k nárastu návštevníkov a svojou výpovednou hodnotou k osloveniu všetkých vekových kategórií návštevníkov,“ uviedla pre agentúru SITA Petreková. Na svojom profile na sociálnej sieti múzeum uverejnilo, že múzeum v roku 2019 navštívilo viac ako 4-tisíc návštevníkov, z toho takmer 2 500 detí, žiakov a študentov. Za cieľ svojich výletov si ich zvolilo aj vyše 500 hendikepovaných návštevníkov a do múzea zavítali aj turisti z Česka, Anglicka, Nemecka, Talianska, Francúzska, USA, Taiwanu či Izraela.

Levočské múzeum má interaktívnu stálu expozíciu, v ktorej mnohé exponáty sú prístupné hmatovému vnímaniu nevidiacich. Vedúca múzea poznamenáva, že všetky textové popisy sú v Braillovom písme. Nepočujúci si môžu vyžiadať videosprievodcu v posunkovom jazyku. Priestory budovy čiastočne debarierizovali. Okrem stálej výstavy múzeum sprístupňuje krátkodobé výstavy, kde predstavuje umeleckú tvorbu hendikepovaných umelcov. Vedúca múzea dopĺňa, že pripravujú aj tvorivé dielne pre školské skupiny, komorné odborné semináre pre špeciálnych a liečebných pedagógov či prezenčné knižničné služby.

Petreková podotkla, že múzeum vzniklo transformáciou pôvodného Slepeckého múzea, ktoré v Levoči fungovalo od roku 1974 do roku 1986. „Levoča bola mestom, doslova mekkou nevidiacich, keďže tu vznikla 1. škola pre nevidiacich – Československý ústav pre slepcov v roku 1922,“ uviedla vedúca. Dodala, že múzeum vzniklo na podnet Spoločnosti pre špeciálnu a liečebnú výchovu v Slovenskej republike – konkrétne Vladimíra Predmerského, Michala Dzurňáka a Jozefa Baláža, ktorí nástojili na vzniku historicko-dokumentačného strediska pre špeciálnu a liečebnú pedagogiku. Petreková priblížila, že múzeum spolupracuje so špeciálnymi školami, výchovno-vzdelávacími a kultúrnymi inštitúciami, katedrami špeciálnej a liečebnej pedagogiky, múzeami a tretím sektorom nielen na území Slovenska, ale aj v zahraničí. Múzeum podľa nej intenzívne spolupracuje s oddelením dokumentácie slepeckej histórie Technického múzea v Brne.

Online hlasovanie Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2019 trvalo od 13. decembra 2019 do 13. januára 2020. Slávnostné odovzdávanie ocenení čaká víťazov 23. januára na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2020 v bratislavskej Inchebe.