Odhalili zreštaurovaný obraz Dominika Skuteckého

895

Stredoslovenská galéria (SSG) v Banskej Bystrici pripravila ďalšie hodnotné a výnimočné stretnutie s umením, konkrétnym skvostom výtvarného umenia. Po dočasnom uzavretí Stálej expozície Dominika Skuteckého pozýva 13. marca o 17. hod., v deň výročia úmrtia tohto významného maliara, na odhalenie zreštaurovanej jeho najznámejšej maľby s názvom Trh v Banskej Bystrici z roku 1889. Miesto konania: Vila Dominika Skuteckého, Horná 55, Banská Bystrica.
Podrobnejšie kurátorka SSG Katarína Baraníková:Obraz predstavíme v zreštaurovanej podobe, v pôvodnej farebnosti po vyčistení a odbornom ošetrení. Popritom priblížime pútavý príbeh diela, históriu vzniku a migráciu v zbierkach, ako aj interpretáciu a identifikáciu hlavných postáv námetu maľby. Výpravná scéna obrazu zachytáva rušné trhovisko rozložené pod morovým stĺpom na banskobystrickom námestí. Mnohofigurálnej kompozícii dominuje ústredná ženská postava s akcentom jasnočerveného slnečníka. Veľmi pestré a detailne realistické maliarske podanie scény ožíva v intenzívnom poludňajšom svetle.“

Ide navyše o začiatok cyklu, keďže prezentácia ikonického diela bude úvodným podujatím v rámci postupného odhaľovania zreštaurovaných umelcových malieb z kolekcie galérie, ktoré plánujú predstavovať počas roka 2019. Zároveň sprístupnia stálu expozíciu po renovácii podláh, ktorá bola realizovaná vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja. Následne pripravujú ďalšie rekonštrukčné práce a reinštaláciu stálej expozície umelca s využitím potenciálu maliarovej vily ako autentického prostredia jeho tvorby a rodinného života.

Na projekte reštaurovania a výskumu malieb Dominika Skuteckého spolupracuje Stredoslovenská galéria s Chemicko-technologickým oddelením Pamiatkového úradu SR a Slovenskou národnou galériou, reštaurátorom Mgr. art. Miroslavom Slúkom, chemičkou Ing. Stanislavou Trginovou a kurátorkou zbierky umenia 19. storočia SNG Mgr. Katarínou Beňovou, PhD.