Odštartujú rekonštrukčné práce na hrade Krásna Hôrka

1406

Na tlačovej konferencii to oznámil generálny riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Branislav Panis. Komplexná rekonštrukcia hradu, ktorý 10. marca 2012 zachvátil požiar, by mala byť hotová do konca roku 2023. Podľa Panisa by celkový rozpočet rekonštrukcie nemal presiahnuť vládou schválených 35 miliónov eur.

„Niektoré časti konštrukcie bolo po požiari potrebné očistiť a následne nechať aj rok odstáť, kým budú môcť byť začaté rekonštrukčné práce,“ vysvetlil Róbert Erdélyi z projekčného oddelenia Generálneho riaditeľstva SNM. Príprave rekonštrukcie predchádzali zameriavacie práce, stavebnotechnické prieskumy, merania, posudky či rôzne laboratórne analýzy. Tie bolo potrebné vykonať, aby bolo možné stanoviť čo najlepšie postupy najbližších prác. Rekonštrukčné práce odštartujú odstraňovaním násypov po hradnými stenami a postupne pokračovať priestormi dolného, stredného a horného hradu.

Cieľom rekonštrukcie je dostať hrad do pôvodnej podoby zo začiatku 20. storočia. Pri rekonštrukcií plánuje SNM použiť rovnaké materiály a postupy, aké boli použité pri samotnej stavbe hradu. Výsledkom má byť vzorová rekonštrukcia po odbornej aj finančnej stránke, po ktorej nebude Krásna hôrka plniť iba historickú a kultúrnu úlohu, ale sa stane aj príjemným miestom pre oddych. Panis chce, aby sa po Bratislavskom a Spišskom hrade stala Krásna hôrka tretím slovenským hradom s návštevnosťou cez 200-tisíc turistov ročne.

Strecha najkrajšieho stredovekého hradu zo 14. storočia na Slovensku zhorela 10. marca 2012. Necelý rok predtým, v apríli roku 2011, hrad zrekonštruovali. Hrad Krásna Hôrka je súčasťou SNM – Múzea Betliar a bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Stála hradná expozícia prezentovala staviteľstvo od 13. do 18. storočia, informácie o hrade a jeho majiteľoch. Zbierky obsahovali cenné zbrane, exponáty remeselnej činnosti, hudobné nástroje, textílie a obrazy. Väčšinu z nich sa našťastie podarilo pred ohňom zachrániť. Požiar zničil všetky strechy, mimoriadne vysoké teploty vážne poškodili časti múrov, zničená bola aj časť expozície otvorenej v roku 2011 na hornom hrade. V čase požiaru bolo na Krásnej Hôrke 4 229 zbierkových predmetov vrátane predmetov v depozitároch. Pri požiari bolo poškodených a zničených 324 zbierkových predmetov. Spolu 297 sa podarilo obnoviť, požiar však nenávratne zničil 27 predmetov, medzi nimi aj tri zvony zo zvonice kaplnky. Najviac zdevastovaná bola nová expozícia zbrojnice.