„Okrúhliny“ Pavla Šimu – Jurička

1041

Vo výstavnej sieni Múzea Ľudovíta Štúra v Modre vystavoval modranský výtvarník Pavol Šima-Juriček. Výber z tvorby pod názvom Okrúhliny pripravil kurátor Bohumír Bachratý. Na vernisáži uviedli publikáciu Teší ma, Šima-Juriček, ktorá predstavuje prierez celoživotnej tvorby výtvarného pedagóga. „Pavol Šima-Juríček, ročník 1958, výtvarný pedagóg Strednej odbornej školy pedagogickej v Modre, absolvent Strednej priemyselnej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi a Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Trnave.

V práci autora je široké a pestré rozpätie inšpirácií, námetov a tematiky, obsahu i foriem a štýlu, techník aj výtvarných materiálov. V oblasti klasických výtvarných disciplín tvorba figurálna, krajinárska i zátišie. Kresby a ilustrácie, ceruzka, tuš, akvarel, grafiky, oleje, akryl, kombinované techniky a sochy, objekty z dreva a kovov. V disciplínach užitého umenia dizajn šperkov, nábytku, svietidiel, bytových interiérov, exteriérových objektov, sklenených vitráží. To všetko sú originálne výtvarné autorské diela. Tvorba autora bola prezentovaná od roku 1984 na mnohých výstavách. V tomto roku sa autor dožil 60 rokov,“ uviedol v publikácii B. Bachratý.

Jubilant sa zúčastňoval na výtvarnom stvárnení medzinárodnej výstavy vín VITIS AUREA v Modre a Malokarpatskej vínnej cesty. Zakladateľ Malokarpatskej vínnej cesty František Mach mu v mene modranského Spolku vinohradníkov a vinárov VINCÚR, Neziskovej organizácie rozvoja vidieckej turistiky a Modranskej muzeálnej spoločnosti odovzdal Pamätný list, ktorým ocenili celoživotnú prácu umelca v oblasti propagácie Modry a regiónu Malé Karpaty. Publikácia vyšla vo vydavateľstve Fedor Malík a syn, má 159 strán, obsahuje 149 farebných reprodukcií diel autora.

FRANTIŠEK MACH

Foto: autor