Okrúhly stôl Rusínov Slovenska vyhlásil Rok rusínskej dediny

982

Platforma rusínskych profesionálnych inštitúcií, občianskych združení a aktivistov Okrúhly stôl Rusínov Slovenska (OSRS) vyhlásila rok 2020 za Rok rusínskej dediny. Platforma prijala aj dva akčné plány, ktoré sa viažu k Roku rusínskej dediny a kampani pred Sčítaním obyvateľov, domov a bytov 2021. OSRS tiež zriadil Rad Adolfa Dobrianskeho a schválil jeho prvých držiteľov. Agentúru SITA o tom informoval hovorca OSRS Peter Medviď.

Ako ďalej uviedol, na sobotňajšom zasadnutí predstavili logo, ktoré bude sprevádzať všetky aktivity spojené s vyhláseným Rokom rusínskej dediny. „Logo vychádza z detailu ľudovej výšivky, s ktorou sa často stretávame v rusínskych regiónoch. Použitie zjednodušeného detailu odkazuje na bohatstvo rusínskej ľudovej kultúry, ktorá sa dodnes uchováva hlavne v obciach. Logo je v základnej verzii, v ktorej je transformovaním výšivkového vzoru zobrazená aj číslica 2020 a v malej, zjednodušenej verzii s jedným detailom vzoru,“ uviedol Medviď.

Predseda OSRS Peter Štefaňák pri tejto príležitosti predstavil aj akčný plán k Roku rusínskej dediny, ktorý bol na zasadnutí schválený. V rámci neho Rusíni pripravia aktivity na sociálnych sieťach, obce dostanú svoj priestor v rusínskych médiách a priestor by mali dostať aj na centrálnych či lokálnych kultúrnych podujatiach. “OSRS chce týmto jubilejným rokom viac mediálne spopularizovať rusínske obce, poukázať na ich prírodné a kultúrne bohatstvo, ale zároveň aj poukazovať na problémy, s ktorými sa tieto obce stretávajú. Keďže ide väčšinou o tzv. malé obce na severovýchode Slovenska, medzi ich problémy patrí finančné poddimenzovanie, nedostatok pracovných príležitostí a s tým spojená migrácia za prácou do iných regiónov, čoho efektom je vyľudňovanie rusínskeho regiónu a následná asimilácia,“ zdôraznil Medviď. Pre koordináciu jednotlivých aktivít v rámci Roku rusínskej dediny OSRS schválilo aj koordinátorov za regióny, v ktorých žije aj rusínske obyvateľstvo. Koordinátori budú mať okrem iného na starosti komunikáciu so starostami, ktorí prejavia záujem participovať na jubilejnom roku.

Keďže sa pripravuje Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021, predseda OSRS predstavil aj akčný plán ku kampani pred sčítaním. Platforma schválila, že sa paralelne popri aktivitách k Roku rusínskej dediny začnú v druhej polovici roka robiť aj aktivity, ktoré majú povzbudiť ľudí rusínskeho pôvodu, aby sa prihlásili k svojej národnosti a materinskému jazyku. Aj v tomto prípade chcú Rusíni využívať priestor sociálnych sietí, budú sa pripravovať videá, letáky, publikácie, v ktorých sa budú prezentovať Rusíni, ich kultúra, dejiny, osobnosti a výzvy k sčítaniu by sa mali znova objaviť aj na bilbordoch. OSRS chce v jednotlivých regiónoch pripravovať aj diskusie spojené s kultúrnymi podujatiami. Kampaň bude pokračovať aj v budúcom roku, kedy sa sčítanie uskutoční.

OSRS na svojom zasadnutí zriadil aj Rad Adolfa Dobrianskeho. Ten bude udeľovať fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj národnej identity, obhajobu práv Rusínov vyplývajúcich z medzinárodných dokumentov a zvyšovanie kvality života Rusínov na Slovensku aj v zahraničí. Novozriadený rad nesie meno významného rusínskeho buditeľa a politika. Rad pozostáva z piatich tried a jednej osobitnej triedy s kolanou (radovou reťazou). OSRS chce takto oceňovať zásluhy v prospech Rusínov. Prvýkrát OSRS odovzdá toto vyznamenanie 22. februára na 2. Reprezentačnom plese Rusínov v Košiciach. Účastní na zasadnutí rozhodli o tom, že Rad Adolfa Dobrianskeho 4. triedy bude prepožičaný jednému z kodifikátorov rusínskeho jazyka na Slovensku Vasiľovi Jaburovi a rusínskej novinárke prekladateľke a aktivistke Anne Kuzmiakovej. Rad Adolfa Dobrianskeho 5. triedy bude prepožičaný rusínskemu aktivistovi z Poľska a zakladateľovi prvého rusínskeho internetového rádia Bogdanovi Gambaľovi.

Na ilustračnej snímke SNM je dielo insitného maliara Michala Sirika