Okupáciu Československa pripomenie výstava dokumentárnych fotografií

597

Malou sondou do obdobia vpádu okupačných vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968 je kolektívna výstava štyroch českých a slovenských fotografov nazvaná Obraz normalizácie, ktorú sprístupnia v Piešťanskom informačnom centre v Piešťanoch. Vernisáž je presne v deň 51. výročia začiatku okupácie Československa v stredu 21. augusta.

Výstava ponúkne dokumentárne fotografie Jindřicha Štreita, Vladimíra Birgusa, Petra Procházku a Juraja Bartoša z obdobia, kedy došlo k potlačeniu demokratických a reformných procesov v spoločnosti, čo viedlo k jej celkovej stagnácii. Kurátorkou výstavy, ktorá potrvá do 22. septembra, je Bohunka Koklesová.

Tanky okupačných vojsk neobišli v auguste 1968 ani kúpeľne mesto Piešťany, vojaci sa usadili predovšetkým na letisku, ale strážili aj mosty a ďalšie dôležité budovy. Okrem sovietskych vojakov to boli hlavne príslušníci maďarskej armády. K stretom s miestnym obyvateľstvom nedošlo, mestská kronika nič nepíše ani o zranených alebo zabitých obyvateľoch. Panika však nastala medzi zahraničnými kúpeľnými hosťami, ktorí urýchlene opúšťali krajinu. Spolu s nimi odišli aj viacerí piešťanskí lekári, ktorí sa potom už nevrátili.

Výstavu dokumentárnych fotografií k 51. výročiu okupácie Československa cudzími vojskami pripravilo Piešťanské informačné centrum v spolupráci so Slovak Press Photo.

Foto: archív Piešťanského informačného centra