Oravské spomínanie na géniov organovej hudby

766

Dejiny slovenskej hudby, podobne ako iné odvetvia, sú plné významných osobností. Aj členovia rodiny Žaškovských, často označovaní za géniov klasickej organovej hudby, sú nepochybne jedinečným kultúrnym fenoménom, ktorí sú v hudobnej obci vnímaní najmä ako reformátori cirkevnej hudby. Práve za rozvoj cirkevnej hudby v Rakúsko-Uhorsku sa im dostalo vo svete veľa uznania, aj keď o veľkú slávu nikdy nestáli. No rodáci na nich nezabúdajú, čoho dôkazom bude aj podujatie Spomínanie na Žaškovských.

Viac o ňom Mgr. Zdenka Prílepková z Oravského kultúrneho strediska so sídlom v Dolnom Kubíne: “Tento rok je totiž výnimočný, nakoľko si pripomíname niekoľko okrúhlych výročí zástupcov tejto známej rodiny. Tým prvým je 225. výročie narodenia otca, Andreja Žaškovského st., ktorý bol určiteľom a organistom. V Dolnom Kubíne pôsobil 14 rokov, neskôr pôsobil v Námestove. Bol vraj mierumilovný, no ako učiteľ veľmi prísny. V Námestove zorganizoval zbierku na nový organ. Jeho prvorodený syn František sa narodil pred 200 rokmi. Na hudobnícku dráhu sa vydal do Prahy, kde študoval hru na organe. V roku 1845 prišiel do Jágra, kde v jágerskej hlavnej kapitule zastával pozíciu dirigenta 42 rokov. Preslávil sa vlastnou Chorálnou knihou obradov cirkevných. Mladší brat František, pri ktorom si pripomíname 195. výročie narodenia, bol úspešným skladateľom množstva cirkevných skladieb vrátane šiestich omší. Vydal viacero spevníkov a návodov pre zbory aj organistov.”
To je len zlomok z bohatého života Žaškovských, na ktorý si zaspomínajú v piatok 12. apríla o 11. hodine v Kultúrnom dome v Žaškove a podvečer o 17. hodine v koncertnej sále
Základnej umeleckej školy P. M. Bohúňa v Dolnom Kubíne. Život a dielo rodiny Žaškovských predstavia vedúca katedry hudby Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Zuzana Záhradníková, lilterárny historik z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK v Bratislave doc. Pavol Parenička a literárny vedec Peter Cabadaj.

Foto: archív Oravského kultúrneho strediska