Osamostatnenie Kunsthalle prinesie lepšiu budúcnosť

604

Novú budúcnosť a lepšie perspektívy znamená pre Kunsthalle Bratislava dohoda o jej osamostatnení sa od začiatku budúceho roka. Vyplýva to zo stanoviska KHB k dohode s Ministerstvom kultúry SR na postupe a podmienkach zriadenia KHB ako novej príspevkovej organizácie od 1. januára 2020. Aktuálne KHB pôsobí pod správou Slovenskej národnej galérie. „Samostatnosť a právna subjektivita sú potvrdením legitimity, dobrého fungovania a aj potrebnosti inštitúcie tohto typu v štruktúre rezortu kultúry,“ cituje poverenú riaditeľku Kunsthalle Ninu Vrbanovú stanovisko, ktoré agentúre SITA poskytla KHB. Kunsthalle Bratislava tak reaguje na minulotýždňový výsledok viacerých rokovaní s Ministerstvom kultúry (MK) SR. Ministerstvo v piatok 2. augusta v tlačovej správe oznámilo, že po piatich rokoch od svojho vzniku sa kunsthalle k 1. januáru 2020 stane jeho štátnou príspevkovou organizáciou a sídliť bude naďalej v Dome umenia v Bratislave. Zároveň oznámilo, že nová organizácia bude hospodáriť s rozpočtom 400-tisíc eur.

Ako ďalej konštatuje v stanovisku KHB Vrbanová, vyrokovaný rozpočet „síce nie je ideálny, ale vnímame ho ako stabilný základ pre externé partnerstvá a získavanie ďalších prostriedkov predsa len z lepšej – samostatnej a vyprofilovanej pozície. To je pre Kunsthalle Bratislava v tejto chvíli kľúčové“. Pripomína, že v máji predložilo rezortu kultúry návrh rozpočtu novej organizácie vo výške 710 tisíc eur. Podporu a finančnú spoluúčasť v prípade zriadenia samostatnej KHB zároveň listom v apríli prisľúbilo aj hlavné mesto, primátor Bratislavy Matúš Vallo, dopĺňa poverená riaditeľka kunsthalle. Rozsah a objem plánovaných činností sa preto podľa Vrbanovej spočiatku „bude musieť oproti pôvodnej predstave zredukovať. Rezort však prejavil vôľu ďalej rokovať a podporiť činnosť Kunsthalle Bratislava aj formou prioritných projektov“. KHB taktiež oceňuje, že jej sídlom ostane Dom umenia na Námestí SNP v centre hlavného mesta.

Kunsthalle tento mesiac predloží ministerstvu kultúry všetko potrebné pre zriadenie KHB ako príspevkovej organizácie, ako je napríklad zriaďovacia listina či upravený rozpočet a ďalšie. Dokumentáciu MK SR následne postúpi ministerstvu financií spolu so žiadosťou o súhlas so zriadením novej organizácie. Ministerstvo kultúry vyhlási výberové konanie na obsadenie postu riaditeľa, respektíve riaditeľky novej príspevkovej organizácie Kunsthalle Bratislava na jeseň tohto roka.

Kunsthalle Bratislava je nezbierkotvorná galéria a v svojom sídle v Dome umenia na bratislavskom Námestí SNP predstavuje tvorbu súčasných domácich a zahraničných vizuálnych umelcov. Výtvarná obec Slovenska sa dožadovala vzniku takejto inštitúcie od roku 1990. KHB vznikla z rozhodnutia MK SR k 1. januáru 2014 ako výsledok dlhoročnej snahy výtvarníkov, teoretikov a aj širokej verejnosti vytvoriť v hlavnom meste reprezentatívny priestor pre súčasné výtvarné umenie. Pôvodne bola KHB založená ako Slovenské centrum vizuálnych umení a patrila pod Národné osvetové centrum (NOC). Od júla 2016 sa stala časťou SNG s osobitným štatútom. Podľa ministerstva kultúry malo byť prvé aj druhé organizačné riešenie dočasné. V Dome umenia pôsobí aj Národné osvetové centrum, Literárne informačné centrum a je tu tiež predajňa ÚĽUV. MK SR však upozorňuje, že Dom umenia je v zlom technickom stave a potrebuje rekonštrukciu. Počas nej bude potrebné dočasne premiestniť všetky štyri organizácie, ktoré Dom umenia užívajú.

Za inštitucionálne osamostatnenie Kunsthalle Bratislava a zachovanie sídla v Dome umenia bojovali výtvarníci, ale aj ďalší predstavitelia kultúrnej obce od marca tohto roka. V nadväznosti na neziskovú občiansko-kultúrnu iniciatívu #Stojím pri Kunsthalle vznikla v úvode apríla s týmto cieľom aj výzva s petíciou na internete. Výzva na osamostatnenie a zachovanie Kunsthalle Bratislava v Dome umenia bola zároveň vyhlásením výtvarnej a kultúrnej obce Slovenska k snahám MK SR a NOC „zrušiť pôsobenie KHB v priestoroch Domu umenia a zriadiť tam tzv. Kreatívne centrum“. Petíciu k výzve podpísali mnohí výtvarní umelci, kurátori, pedagógovia vysokých škôl výtvarného zamerania, predstavitelia umeleckých inštitúcií, spolkov, odborných platforiem a mnohí ďalší. Signatári výzvy sa obrátili na ministerstvo kultúry so štyrmi požiadavkami. Konkrétne žiadali o samostatnosť a právnu subjektivitu KHB. Chceli tiež stabilizáciu kunsthalle v Dome umenia a odovzdanie správy Domu umenia pod KHB. Požadovali aj koncepčné riešenie oblasti kreatívneho priemyslu, ktoré nebude na úkor už existujúcich kultúrnych inštitúcií. Napokon chceli od ministerstva kultúry nevyhnutný otvorený a odborný dialóg pred plánovanými zmenami v oblasti umenia a kultúry.

Foto: Kunsthalle