Osobnosti Chorvátov na Slovensku

813

Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku v termíne od 6. septembra do 31. októbra 2019 pripravilo výstavu Osobnosti Chorvátov na Slovensku. Vernisáž výstavy sa koná vo štvrtok 5. septembra 2019 o 17. hodine vo výstavných priestoroch Slovenského národného múzea – Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku na Istrijskej ulici č. 68 v Bratislave – Devínskej Novej Vsi.

Výstava návštevníkom detailnejšie priblíži život a dielo významných predstaviteľov chorvátskeho etnika na území Slovenska. Na výstave sú zastúpené najvýraznejšie osobnosti Chorvátov na Slovensku, ktoré od počiatku ich príchodu do našich končín značne formovali ďalší spôsob života Chorvátov na jednotlivých územiach, na ktorých sa Chorváti usadili. Ako napríklad Gabriel Kolinovič Šenkvický (1698 – 1770) a či katolícky kňaz z Jaroviec Ivan Blaževič (1888 – 1946), ktorí svojim profesijným a osobnostným pôsobením ovplyvnili aj možnosti na ďalší vývoj a zachovanie existencie chorvátskej menšiny na našom území.