Otvorili novú expozíciu Múzea Slovenských národných rád

710

Význam prvej Slovenskej národnej rady predstaví záujemcom o dejiny nová expozícia Slovenského národného múzea (SNM) – Múzea Slovenských národných rád v Myjave. Expozíciu nazvanú Slovenská národná rada v toku času slávnostne otvárilo národné múzeum 28. mája. Záujemcovia si ju môžu pozrieť v sídle SNM – Múzea Slovenských národných rád na Štúrovej ulici v Myjave. Agentúru SITA o tom informovala vedúca centra múzejnej komunikácie SNM Zuzana Vášáryová.

Múzeum Slovenských národných rád ako súčasť špecializovaných múzeí Slovenského národného múzea prezentuje históriu vzniku a pôsobenia Slovenskej národnej rady (SNR) v rokoch 1848 až 1849. Za viac ako päť desaťročí sa stála výstava venovaná SNR niekoľkokrát menila s cieľom zachytiť vývoj postavenia Slovenskej národnej rady a udalostí od jej založenia v roku 1848 až po vznik samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993.

Múzeum SNR bolo pôvodne budované pod gesciou Slovenského národného múzea ako pamätník. Jeho základom je pamätný dom Anny Kolényovej, kde 19. septembra 1848 po prvý raz zasadala SNR. V polovici 60. rokov 20. storočia pribudla moderná prístavba podľa návrhu Martina Kusého. Súčasťou pamätníka boli aj diela slovenských výtvarníkov Kláry Pataki, Rudolfa Pribiša, Jozefa Kostku, Štefana Belohradského a Erny Masarovičovej. V neskorších rokoch sa pričlenili ďalšie historické objekty Bradáčov a Kubovčiakov dom. Postupne z pamätníka revolučných udalostí meruôsmych rokov vzniklo plnohodnotné múzeum, ktoré dokumentuje aj región Myjavy a priľahlých kopaníc.

Nová expozícia predstavuje podľa národného múzea komplexný pohľad na úlohu SNR a jej poslania v kontexte národných dejín. Delí sa na dva celky. Prvá časť umiestnená v modernej prístavbe približuje historickú cestu Slovenskej národnej rady od jej založenia v septembri 1848 až po vznik Slovenskej republiky v roku 1993. Upozorňuje na najdôležitejšie dokumenty súvisiace so zákonodarným orgánom Slovenska.

Druhá časť expozície sa nachádza v dome Anny Kolényovej. Centrálnym bodom expozície je sviatočná izba, kde sa schádzala aj prvá SNR. Ako pripomína SNM, úradovali tu jeho vodcovia – Ľudovít Štúr, Michal Miloslav Hodža a Jozef Miloslav Hurban. Miestnosti dominuje jediný zachovaný autentický predmet – stôl, na ktorom 19. septembra 1848 písomne potvrdili SNR. Záver expozície pripomína vdovu Kolényovú a jej rodinu. SNM – Múzeum Slovenských národných rád spravuje aj Rodný dom Milana Rastislava Štefánika v Košariskách.

Prvá SNR sa konštituovala 16. septembra 1848 na 200-člennom zhromaždení vo Viedni. Po prvý raz zasadala v Myjave 19. septembra 1848 v dome Anny Kolényovej. Prvým predsedom sa stal Jozef Miloslav Hurban, ďalšími členmi úzkeho vedenia boli Ľudovít Štúr a Michal Miloslav Hodža. Štúr na zhromaždení v Myjave vyhlásil v mene SNR nezávislosť Slovenska od uhorskej vlády, autonómiu. Tento vrcholný politický orgán so sídlom v Myjave, ktorý zároveň nahrádzal aj vládu, stál v rokoch 1848 až 1849 na čele ozbrojených dobrovoľníckych výprav proti maďarskej dominancii a za národnopolitické požiadavky obsiahnuté v programovom dokumente Žiadosti národa slovenského. V rokoch 1869 – 1918 zastupovali Slovákov v dolnej komore uhorského snemu volení slovenskí poslanci, pričom sa ustanovili aj prvé slovenské politické strany.