Oznam o portáli aj o printovom Literárnom týždenníku

1843

Čitateľskej verejnosti oznamujeme, že sme, žiaľ, nútení pre nedostatok finančných
prostriedkov na určité obdobie pozastaviť online portál Literárneho týždenníka, vrátane jeho aktualizácie a vydávania elektronickej verzie LT. Naďalej bude v tomto roku vychádzať
printový LT, ktorý budeme propagovať na pôvodných webových stránkach printového LT
(www.literarny-tyzdennik.sk), na webových stránkach Spolku slovenských spisovateľov
(www.spolok-slovenskych-spisovatelov.sk) a na Facebooku SSS. Finančné prostriedky na LT
z Fondu na podporu umenia sú účelovo viazané iba na tlačové vydania, hoci i tie
nepostačujú. Preto prosíme podporiť printový LT v rámci vyhlásenej finančnej zbierky
a abonentským odberom časopisu domov.
Spolok slovenských spisovateľov (SSS) a Kultúrno-literárna akadémia, n. o. (KLA), vyvinú úsilie, aby po dočasnom pozastavení online portálu LT, zhodnotení jeho vývoja za obdobie od 1. 2. 2019 do 30. 4. 2020, bolo možné čím skôr optimalizovať formy jeho ďalšieho
pôsobenia.

Pavol Dinka, predseda správnej rady KLA a Miroslav Bielik, predseda SSS a riaditeľ KLA

Ilustračné foto: pixabay.com