Piešťanská knižnica oslavuje storočnicu Márie Ďuríčkovej aj výstavou

789

Jedna z ústredných postáv modernej slovenskej literatúry pre deti a mládež, spisovateľka, editorka, zberateľka slovenských povestí a ľudovej slovesnosti, Mária Ďuríčková, by sa v tomto roku dožila storočnice (narodila sa 29. septembra 1919 vo Zvolenskej Slatine). Nezabúdajú na ňu čitatelia a ani odborné inštitúcie, ktoré si ju v tomto roku pripomínajú viacerými vydaniami kníh a podujatiami. Ba aj špeciálnym festivalom v Piešťanoch, o ktorom nám viac povedala riaditeľka tamojšej Mestskej knižnice Ing. Margita Galová, ktorá ho organizuje.

„Bola veľmi častým, vzácnym a vítaným hosťom piešťanskej knižnice, ktorá pri tejto príležitosti v spolupráci Literárnym informačným centrom, BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave, občianskym združením Celé Slovensko číta deťom, neziskovou organizáciou Osmijanko, časopisom Slniečko, RTVS, vydavateľstvami Buvik, SPN – Mladé letá, Ikar a Vydavateľstvom Matice slovenskej realizuje festival detskej literatúry s názvom Zlatá priadka Mária Ďuríčková. Ten sa koná v mesiacoch apríl – september 2019 a záštitu nad ním prevzali ministerka kultúry Slovenskej republiky, Ľubica Laššáková a predseda Trnavského samosprávneho kraja, Jozef Viskupič. Mediálnym partnerom festivalu je aj Literárny týždenník,“ spresňuje riaditeľka knižnice    

Jedným z najdôležitejších a najkrajších podujatí, ktoré sú súčasťou festivalu, je i výstava s názvom Biela kňažná Mária Ďuríčková, ktorej vernisáž sa konala v pondelok 24. júna predpoludním v priestoroch Mestskej knižnice na Školskej ulici 19 v Piešťanoch.

„Výstavu tvoria veľkoplošné ilustrácie významných slovenských výtvarníkov, ktorí ilustrovali texty tejto „kráľovnej detskej literatúry“. Sú medzi nimi ilustrátor, maliar, grafik a dizajnér Miroslav Cipár, ilustrátor a knižný grafik Peter Cpin, ilustrátor a scénický výtvarník Vladimír Král, ilustrátorka a karikaturistka Božena Plocháňová, ilustrátor a scénograf Peter Čisárik, ilustrátorka a akademická maliarka Oľga Bajusová, ilustrátor a grafik Bystrík Vančo, ilustrátor, maliar a grafik Peter Kľúčik, ilustrátorka a dizajnérka Helena Zmatlíková,“ dodáva Ing. Galová.

Návštevníci si môžu na výstave pozrieť profily a portréty tvorcov ilustrácií, fotografie z podujatí Márie Ďuríčkovej, výber z jej najznámejších kníh a zúčastniť sa na sprievodných podujatiach (na ktoré budeme priebežne pozývať) vo forme komentovaných prehliadok, literárno-výtvarných workshopov či zážitkových čítaní. Výstava je otvorená od 24. júna do 30. septembra 2019.

Foto: Mestská knižnica Piešťany